Bijgewerkt: 22 september 2023

Nieuwe partij 'Lokaal in de Kamer' start afdeling Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Ralf M.M. Stultiëns
16-02-2017

Op 15 maart 2017 doet Lokaal in de Kamer (lijst 24) mee aan de landelijke verkiezingen. De nieuwe politieke groepering - een samenwerkingsverband van lokale en provinciale politici - start tevens afdelingen in alle 388 gemeenten in Nederland. Ook in de enkele kieskringen, waarin de partij niet meedingt naar de zetels. De komende weken wordt geïnventariseerd wie per gemeente coördinator voor de betreffende afdelingen wil zijn.

Personen die interesse hebben, kunnen dit kenbaar maken via info@lokaalindekamer.nl . Verdere informatie volgt in dat geval. Lokaal in de Kamer is van mening, dat besluitvorming in Den Haag zoveel als mogelijk van onderaf dient te komen. Vandaar nu deelname aan de landelijke verkiezingen in maart aanstaande. Via de diverse mediakanalen van de partij (www.lokaalindekamer.nl, www.facebook.com/lokaalindekamer , https://twitter.com/lokaalindekamer), vinden geïnteresseerden alle denkbare en benodigde informatie over de partij.

Foto Amstelveen
Lokaal in de Kamer Amstelveen. Met de start van een eigen afdeling in Amstelveen, kan Lokaal in de Kamer de komende jaren beter inspelen op de (politieke) wensen en ideeën van inwoners in deze gemeente. Het lokale geluid zal vervolgens worden vertaald naar de regionale/provinciale afdelingen van de partij en - uiteindelijk - ook in Den Haag terechtkomen.

Kernpunten verkiezingsprogramma 2017

geen gedwongen herindelingen, leefbaarheid kleine kernen in stand houden, of verbeteren, zorg voor iedereen toegankelijk, geen verdere verhoging pensioenleeftijd, energie: onafhankelijk, duurzaam innovatief en veilig, mobiliteit: oplossen van knelpunten, beter openbaar vervoer en fietssnelwegen, geen verdere privatisering dienstverlenende bedrijven, overdracht van taken van Rijksoverheid naar lokale overheid alleen met voldoende overleg, goede planning en gelden, landbouw: duurzaam, innovatief, veilig en vasthouden aan gemaakte afsprakenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.