Bijgewerkt: 27 september 2022

Nieuwe ontwikkelingen met de bouwstop Savornin Lohmanlaan 2

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-08-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van basisschool Florencius in Westwijk:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving


'Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 22 augustus 2017 heb ik u geïnformeerd over de werkzaamheden aan het gemeentelijk monument aan de Savornin Lohmanlaan 2. Deze werkzaamheden zijn middels een bouwstop per direct stilgelegd. Na ontvangst van de bouwstop nam de directeur van de school contact met de gemeente op. In dit gesprek heeft de directeur aangegeven, dat het nooit zijn bedoeling is geweest, dat er zonder vergunning werkzaamheden aan het gebouw zouden worden uitgevoerd. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid en betuigt spijt van de situatie. In een daarop volgende brief kondigt hij aan alle komende activiteiten conform wet- en regelgeving op te pakken. Deze brief is als bijlage (pdf 4 pagina’s) toegevoegd.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2017)

De werkzaamheden aan de Savornin Lohmanlaan 2 zijn middels een bouwstop per direct stilgelegd. Het gaat hier om werkzaamheden aan een gemeentelijk monument, waar onder andere een particuliere basisschool in is gevestigd


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De kleuterschool van de Japanse Stichting Tulip Gakuen School aan de Schweitzerlaan 6 in Amstelveen, waar ook de 40 leerlingen van basisschool Florencius tijdelijk gehuisvest worden in vijf schoollokalen


Voorafgaand aan de bouwstop had de directeur reeds contact opgenomen met de gemeen te voor tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van Florencius. In het belang van de kinderen en na aankondiging van de directeur de schade te herstellen is in overleg met collega wethouder Veeningen besloten het pand aan de Schweitzerlaan 2-6 beschikbaar te stellen. Dit pand kent al enige tijd vijf leegstaande lokalen en maakt geen deel uit van de aangehouden reserve.

Voor het vervolg houd ik nadrukkelijk de vinger aan de pols en indien nodig informeer ik u

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.