Bijgewerkt: 27 september 2023

Nieuwe impuls voor het atelierbeleid van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-12-2020

De gemeente Amstelveen is druk bezig met het ontwikkelen van een nieuw atelierbeleid. Doel is om ervoor te zorgen dat er een betere doorstroming is in de gemeentelijke ateliers, zodat meer talentvolle kunstenaars een kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het college wil een bruisend klimaat scheppen voor vernieuwing en ontwikkeling.

Er zijn 18 gemeentelijke ateliers verdeeld over twee locaties: Ateliers 2005 in de voormalige school aan de Van Weerden Poelmanlaan beschikt over 10 ateliers. De ateliers zijn op één uitzondering na vrijwel het hele jaar verhuurd. Vier ateliers worden door meer dan één kunstenaar gebruikt. Er wordt een nieuwe huurder gezocht voor het atelier dat leegstaat. Eén projectatelier wordt naar verwachting begin januari 2021 door de Vereniging Amstelland Kunst (VAK) ingezet als onder meer (flex-)werkplek voor jonge kunstenaars, één projectatelier wordt ingezet voor fotografieprojecten en één projectatelier wordt door Heem Locaties ingezet.

A24 aan de Amsterdamseweg beschikt over acht ateliers. De ateliers zijn op één uitzondering na vrijwel het hele jaar verhuurd. Twee ateliers worden door meer dan één kunstenaar gebruikt. Het atelier dat leegstond wordt sinds kort ingezet als projectatelier voor een kunstenaar die een kindvriendelijk kunstwerk maakt voor de gemeente.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2020)

Vlnr: Rubiah Balsem cultuur adviseur, Jacqueline Höcker, raadslid van Actief voor Amstelveen, Herbert Raat wethouder met fotograaf Refkele Steemers, visual artist Han Sinke en fotograaf Paul Klimecki bij Ateliers 2005 in de zomer van 2020


Negen ateliers zijn bestemd voor gevestigde kunstenaars, zes voor starters en er zijn drie projectateliers voor kortlopende projecten waarbij sprake is van vernieuwing. 'We willen ervoor zorgen dat ook jong en aanstormend talent voldoende kansen krijgt om zich te ontwikkelen in Amstelveen. Het is belangrijk dat kunstenaars een plek hebben om hun werk uit te oefenen, elkaar te inspireren en hun werk te delen met het publiek' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur.

De kunstenaars van Ateliers 2005 en Heem Locaties werken met behulp van de gemeente aan het transformeren van het oude schoolgebouw tot een culturele hotspot, waar plek is voor culturele activiteiten voor Amstelveners. Door het toevoegen van (maatschappelijke) functies moet het gebouw, dat een gemeentelijk monument is, beter worden ingezet en een rol vervullen bij culturele en creatieve (buurt-)activiteiten. Er is een tentoonstellingscommissie in het leven geroepen voor de programmering in de centrale hal. Ondanks de coronamaatregelen kon er dit jaar toch een aantal tentoonstellingen plaatsvinden.

Achtergrond. Bij de vaststelling van de Cultuuragenda 2020-2024 is een motie over een transparant atelierbeleid unaniem aangenomen. Hierin werd geconstateerd dat de aanpassing van het atelierbeleid in 2011 niet het gewenste resultaat heeft gehad. In de motie wordt onder meer stilgestaan bij een transparante toewijzing van de ateliers, beëindiging van de ouderenregeling om plaats te maken voor startende kunstenaars, het stimuleren van het delen van ateliers en een maatschappelijke tegenprestatie.

Proces Een nieuw atelierbeleid ligt in juni 2021 ter besluitvorming voor in de gemeenteraad. De punten van aandacht die in de motie ‘Transparant beleid ateliers voor Amstelveen’ van 11 december 2019 zijn opgenomen, worden in het nieuwe beleid verwerkt. De input van kunstenaars, de gebruikers van de gemeentelijke ateliers, is heel belangrijk bij de totstandkoming van het nieuwe beleid. De gemeente is benieuwd naar de wensen en behoeften van kunstenaars ten aanzien van de gemeentelijke ateliers. Bent u een kunstenaar woonachtig en/of werkzaam in Amstelveen en wilt u meedenken over het nieuwe beleid? Meld u dan aan via kunstencultuur@amstelveen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.