Bijgewerkt: 1 april 2023

Nieuwe brandweercommandant van Amsterdam-Amstelland

Nieuws -> Brandweer

Bron: Brandweer Amsterdam-Amstelland
29-10-2011

De selectiecommissie, bestaande uit de burgemeesters Koopmanschap (Diemen) en Van der Laan (Amsterdam) en de heer Ricardo Weewer (Brandweer Amsterdam-Amstelland) draagt de heer Elie van Strien (58) voor om per 1 januari 2012 te starten als regionaal brandweercommandant Amsterdam-Amstelland.

Van Strien is op dit moment werkzaam als Brandweercommandant/Directeur Operatiën van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Op 7 november 2011 wordt hij voor benoeming voorgedragen aan het Veiligheidsbestuur van de regio Amsterdam-Amstelland. Adviescommissie en de ondernemingsraad hebben beide positief geadviseerd.

Elie van Strien heeft ruime ervaring in het brandweervak, onder meer als commandant van de Regionale Brandweer Zuid Oost Brabant en Directeur Brandweer en GHOR bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Kijk ook: Elie van Strien op TwitterAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.