Bijgewerkt: 2 december 2021

Nieuwe bezoekersparkeren in Stadshart niet zaligmakend

Nieuws -> Stadshart

Bron: Wijkplatform Stadshart / Amstelveenweb
20-02-2013

Namens Wijkplatform Stadshart en Wijkplatform Elsrijk, Belangen Vereniging Meander Bewoners, stuurde dhr. O.W. Modderman dit bericht naar onze redactie:

'Het nieuwe parkeersysteem voor bezoekers, dat het college van B en W van Amstelveen afgelopen week heeft goedgekeurd, heeft veel nadelen. Volgens een werkgroep, waarin een aantal bewoners zitting heeft, zijn er betere mogelijkheden. Zij praten hierover nog met de gemeenteraad die daarover in maart 2013 een besluit moet nemen.

Met het nieuwe parkeersysteem wordt een tariefsverhoging ingevoerd. De zoveelste op rij inmiddels. Dit keer moet ook het bezoek mee betalen om te kunnen parkeren. Daarvoor moeten de laatste parkeerzones, 1-west, 2 en 3, worden gefiscaliseerd, ofwel invoeren van betaald parkeren. Dat is in strijd met de Parkeernotitie die in juni 2012 door de raad is vastgesteld.

Verder bieden de pasjes die de gemeente voorstelt, helemaal geen gebruikersvriendelijk en eigentijds systeem. Ouderwets en onhandig zegt de werkgroep. Vandaag de dag kan dat allemaal veel gemakkelijker en beter. In het recente overleg tussen de gemeenteraadsleden en de bewoners uit de werkgroep is voortgang geboekt.

In dit overleg concludeerden de bewoners en de gemeenteraadsleden, dat aanmelden van het parkeren voor bezoekers via internet de laatste nog te nemen hobbel is. Die hobbel lijkt technisch wel te nemen. Dat legt echter wel een bom onder de extra opbrengsten die de wethouder met de tariefsverhoging voor ogen had.

De bewoners willen deze internet optie desnoods afdwingen. De werkgroep heeft hiervoor een enquête opgesteld die zij onder de bewoners van Elsrijk en Stadshart zullen verspreiden. Deze enquête kan ook online ingevuld worden en is te vinden via de website van het Wijkplatform.' Link: http://www.wijkplatformsamstelveen.nl/stadshart

parkeermeter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Een digitale parkeermeter in het Stadshart Amstelveen


Digitaal, of analoog?

De invoering van digitaal betaald parkeren in Nijmegen is geen succes geworden en waarschijnlijk zal dat ook in Amsterdam en Amstelveen gebeuren en de verwachte winst van miljoenen euro’s zullen wegvloeien in plaats van de gemeentekas te spekken.

Vooral ouderen hebben veel moeite met het nieuwe digitale systeem, want je kenteken invoeren op een aanraakscherm vergt enige oefening en ervaring, dat vele ouderen gewoon niet hebben. Niet eens gesproken over het verkeerd typen van de nummers en karakters van het kenteken en de ergernis, als je daardoor toch wordt beboet. Kassa 90 euro!

21ste eeuw

De gemeente Amstelveen gaat ervan uit, dat iedereen in de 21ste eeuw een computer, of laptop met iPad en een smartphone in bezit heeft, maar deze ideale digitale gedachte is voor velen een droom, of misschien juist een nachtmerrie.

Het oorspronkelijke idee van het gemeentebestuur van Amstelveen in de jaren 1980 was om de bewoners te beschermen tegen de massa winkeltoerisme in het opkomende Stadshart door een parkeerkring te formeren rond dit gebied.

Waarom beschermt de gemeente juist niet haar al belasting betalende eigen inwoners? Waarom moeten de bewoners rond het Stadshart financieel bloeden? Aan wie is gevraagd of ze last hebben van bezoekers? Laat alleen de 'toeristen' en de eigenaar van het Stadshart de parkeerkosten van hun bezoekers betalen!!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS