Bijgewerkt: 8 augustus 2022

Nieuwe behandeling van longkanker tijdelijk in het basispakket

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Rijksoverheid
20-12-2019

Minister Bruins (Medische Zorg) heeft besloten om een nieuwe behandeling van longkanker tijdelijk toe te laten tot het basispakket. Patiënten krijgen hiermee per 1 januari 2020 toegang tot de startbehandeling met het geneesmiddel Osimertinib. Het gaat om volwassen patiënten met een bepaald type lokaalgevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Het besluit van de minister volgt op prijsonderhandelingen met de leverancier.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/VWS - 2018)

Bruno Bruins (VVD) minister voor Medische Zorg


Het geneesmiddel Osimertinib* zat al in het basispakket voor de vervolgbehandeling van patiënten met longkanker. Nu is de vergoeding voor de startbehandeling met het geneesmiddel ook beschikbaar gekomen. Het Zorginstituut adviseerde de minister hier eerst over te onderhandelen vanwege de hoge prijs en de onzekerheid tussen de kosten en de baten van deze behandeling voor de patiënt. De afgelopen weken zijn de prijsonderhandelingen met de leverancier afgerond. De afspraken gelden voor 1 jaar.

Inmiddels zijn er nieuwe studieresultaten bekend over de overlevingswinst die gepaard gaat met de inzet van het geneesmiddel als startbehandeling. De leverancier is in gesprek met het Zorginstituut over deze resultaten. Mogelijk volgen er na een advies van het Zorginstituut dan nieuwe prijsonderhandelingen voor vergoeding van het geneesmiddel voor een langere periode.

*Osimertinib? (voorheen bekend als mereletinib; handelsnaam Tagrisso) is een medicijn dat wordt gebruikt om niet-kleincellige longcarcinoom te behandelen met een specifieke mutatie. Het is een derde generatie epidermale groeifactor receptor tyrosine kinase remmer. Het medicijn is ontwikkeld door AstraZeneca en is in 2017 door zowel de Food and Drug Administration als de Europese Commissie goedgekeurd als behandeling van kanker.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.