Bijgewerkt: 18 juni 2024

Nieuwe afvalvisie in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-08-2009

Om in de toekomst tot een betere afvalscheiding te komen stelt B en W van Amstelveen in een nieuwe afvalvisie twee concrete maatregelen voor: gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingen en een aparte container voor GFT voor bewoners van de laagbouw. Daarnaast laat zij de voordelen en mogelijkheden onderzoeken van een aparte papiercontainer bij laagbouw. De raadscommissie RWN bespreekt de visie naar verwachting op 1 september 2009.

GFT Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Een groente-, fruit- en tuinafval vuilnisbak (GFT), met gescheiden kunststof wand


Afval bestaat uit verschillende waardevolle componenten die weer als grondstof voor nieuwe producten kunnen dienen. Het scheiden van afval is beter voor het milieu maar ook financieel steeds aantrekkelijker. Zo is het goedkoper om GFT apart te laten composteren en levert papier zelfs geld op.

Landelijke wetgeving bepaalt voor een groot deel het gemeentelijk afvalbeleid. Daarbinnen mag de gemeente zelf de wijze van inzameling en verwerking bepalen. Belangrijk hierbij zijn het milieuresultaat, het serviceniveau en de kosten. Deze komen immers middels de afvalstoffenheffing direct voor rekening van bewoners.

Glasbak Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Ondergrondse papier-, glas- en kleding afvalcontainers


Wil Amstelveen in 2015 aan de landelijke doelstelling (nuttige toepassing van 60 procent) voldoen dan zijn nieuwe manieren van afvalinzameling en –verwerking vereist. De gemeente start komend najaar in Amstelveen Noord met een nieuw inzamelsysteem bij de laagbouw. Hiervoor krijgen alle bewoners een aparte container voor GFT. De hoeveelheid en kwaliteit van het ingezamelde GFT zal hierdoor naar verwachting stijgen. Begin 2010 krijgen ook bewoners van Amstelveen Zuid een aparte container voor GFT.

De gemeente start ook dit jaar nog met het gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingen. Bewoners kunnen dit in speciale zakken verzamelen waarna het eens per maand aan huis wordt opgehaald.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.