Bijgewerkt: 5 december 2023

Nieuwe aanpak Duurzaamheid Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-05-2016

Het college van B en W van Amstelveen stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de nieuwe aanpak Duurzaamheid. De gemeente wil een omslag van duurzaamheidbeleid naar duurzaam beleid. Duurzaamheid is meer dan luchtkwaliteit en energiebesparing. Het is in de volle breedte van gemeentelijk beleid rekening houden met volgende generaties. Het doel is de concurrentiepositie van Amstelveen te versterken en te zorgen, dat Amstelveen ook in de toekomst een stad is waar het prettig wonen en werken is.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Peter Bot (BBA), wethouder Duurzaamheid


Mondiale ontwikkelingen bieden zowel kansen als bedreigingen. Amstelveen kiest met hulp van partners in stad en regio voor kansen door zich te richten op onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen, circulaire economie en inclusieve stad. Deze focuspunten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar.

Peter Bot (BBA), wethouder Duurzaamheid: “Onze kinderen hebben de toekomst. Kinderen van nu zijn volwassen in 2030. Wij moeten nu onze verantwoordelijkheid nemen voor een toekomstbestendig duurzaam Amstelveen. Wij hebben al veel bereikt: duurzame schoolgebouwen, elektrisch rijden en een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid. Maar om een stap verder te gaan en te versnellen is het nodig om duurzaamheid te verankeren in alles wat we doen, dus in alle beleidsterreinen van ons college.”

Samenwerking. De gemeente kan invloed uitoefenen op de eigen organisatie, gebouwen en dienstverlening. Daarnaast ziet zij een rol weggelegd om initiatieven van de grond te krijgen en partijen te verbinden. Het college ziet veel kansen in de samenwerking met de lokale duurzaamheidspartners, waar de gemeente er één van is. Doel is om als gemeente, bedrijven en organisaties gezamenlijk te werken aan een duurzaamheidsagenda voor Amstelveen waarin ambities en concrete acties komen te staan op het gebied van circulaire economie, duurzame energie en werkgelegenheid en onderwijs.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.