Bijgewerkt: 27 februari 2024

Nieuwe Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten

Nieuws -> Internet

Bron: Rijksoverheid
09-02-2017

Nederland heeft miljoenen kabelgoten, mantelbuizen en kasten voor telecom, energie, gas, spoor en riolering, zowel onder als boven de grond. Deze bestaande infrastructuur kan ook worden gebruikt voor nieuwe kabels voor snel internet. De aanleg van snel internet wordt daardoor goedkoper en levert minder overlast door graafwerk op. Om dit mogelijk te maken, dient minister Kamp van Economische Zaken de nieuwe Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON) in.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Henk Kamp (VVD) minister van Economische Zaken


Minister Kamp: “We profiteren allemaal van snel internet. Meer capaciteit is nodig om in de groeiende behoefte aan goed internet te voorzien. Door de bestaande infrastructuur, waar mogelijk ook daarvoor te benutten, besparen telecomaanbieders kosten. Bovendien zijn minder graafwerkzaamheden nodig, waardoor de overlast voor de omgeving vermindert. Op deze wijze kunnen bedrijven en consumenten optimaal blijven profiteren van de kansen die snel internet biedt. Dit draagt bij aan onze economische groei.”

De nieuwe WIBON vervangt de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) en wijzigt de Telecommunicatiewet. Hiermee zet het kabinet een Europese richtlijn om in wetgeving die de kosten voor het aanleggen van snelle telecomnetwerken vermindert door het gebruik van bestaande infrastructuur. Eigenaren van de bestaande infrastructuur kunnen aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor het medegebruik.

Betere coördinatie beperkt overlast omwonenden. De nieuwe wet regelt daarnaast dat een telecombeheerder aan een andere netbeheerder kan vragen om de werkzaamheden aan beide infrastructuren te coördineren. Zo wordt het gezamenlijk werken aan de aanleg en verbetering van infrastructuren bevorderd en de overlast voor omwonenden door graafwerkzaamheden beperkt. Ook de zogenoemde opruimplicht van kabels in de Telecommunicatiewet wijzigt, waardoor kosten voor beheerders verminderd worden. Nu kan een grondeigenaar, zoals een gemeente na tien jaar precariobelasting heffen op ongebruikte telecomkabels. Met de voorgenomen nieuwe wet kan dat pas, als de grondeigenaar aangeeft, dat hij deze kabels weg wil hebben en verzoekt om deze op te ruimen. Het Agentschap Telecom houdt net als bij de huidige WION toezicht op de naleving van de WIBON. De nieuwe wet wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2017 ingediend bij de Tweede Kamer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.