Bijgewerkt: 8 augustus 2022

Nieuwe Influenza A (H1N1) update week 45-2009

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
06-11-2009

In de afgelopen week 45-2009 is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) wederom verdubbeld ten opzichte van vorige week, 273 patiënten zijn gemeld deze week. Daarnaast werden 7 nieuwe sterfgevallen gemeld, een 3-jarig meisje, een 5-jarig meisje, een 21-jarige vrouw, een 53-jarige vrouw, een 35-jarige man, een 58-jarige man en een 64-jarige man.

Influenza Amstelveen
(Wikipedia - 2009)

Het 3D model van het influenzavirus


De leeftijdsverdeling van de patiënten die opgenomen zijn met een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) laat zien dat deze patiënten voornamelijk jonger zijn dan 65 jaar. De meeste opnames betreft kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar.

In totaal zijn tot en met 4 november 611 patiënten opgenomen in het ziekenhuis en zijn 17 patiënten overleden. Bij 62% van de opgenomen patiënten en bij 81% van de overleden patiënten was sprake van onderliggende medische problematiek.

Het aantal patiënten met griepachtige klachten dat zich bij de huisarts meldt is de afgelopen week gestegen. De incidentie van influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) van de afgelopen week was 11,8 per 10.000 inwoners. Bij 32 van de 79 onderzochte monsters (40,5%) werd Nieuwe Influenza A (H1N1) gevonden. De incidentie van pneumonie was 1,2 per 10.000 inwoners.

Afgelopen week zijn 28 patiënten opgenomen op de Intensive Care. In totaal zijn 69 patiënten opgenomen (geweest) op de Intensive Care. Van deze patiënten hadden 42 personen mechanische beademing nodig en 65,7% van de patiënten had een onderliggend lijden. In de leeftijdsverdeling zijn pieken te zien in de leeftijdscategorieën 10 tot 15 jaar en tussen 45 en 65 jaar.

■     96% van de door het Nationaal Influenza Centrum vanaf week 28 onderzochte influenza virussen waren van het type A (H1N1).

■     In Nederland is afgelopen week 1 Nieuw Influenza A (H1N1) virus gevonden dat resistent is tegen oseltamivir.

■     Binnen het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is geen toename in de incidentie van influenza-achtig ziektebeeld te zien. Er is ook geen toename in pneumonie onder verpleeghuisbewoners.

■     In de week die eindigt op woensdag 28 oktober 2009 is in de totale sterftecijfers van het CBS geen significante toename te zien. In de sterfte per leeftijdsgroep is voor de jongere leeftijdgroepen geen sterfte toename te zien.

Conclusie: Het aantal mensen dat de huisarts bezoekt wegens griepachtige klachten is toegenomen. Op basis hiervan kan nog steeds worden gesproken van een milde griepepidemie in Nederland. Het aantal gerapporteerde ziekenhuisopnamen is weer verdubbeld ten opzichte van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 7 mensen overleden ten gevolge van de Nieuwe Influenza A (H1N1), waarvan 5 met onderliggende medische problematiek.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.