Bijgewerkt: 2 december 2021

Nieuwe Influenza A overzicht week 38-2009

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
18-09-2009

In de afgelopen week (38-2009) zijn 10 patiënten gemeld in Nederland, die wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) werden opgenomen in het ziekenhuis. Er werden 2 nieuwe sterfgevallen gemeld, een man van 52 jaar en een vrouw van 85 jaar met beiden ernstig onderliggend lijden- meldt het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

H1N1 Amstelveen
(RIVM - 2009)

Leeftijdsverdeling van patiënten met ziekenhuisopname wegens laboratorium bevestigde Nieuwe Influenza A (H1N1) t/m 16 september 2009


In totaal zijn tot en met 16 september 2009  90 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 4 patiënten overleden. Bij 56% van de opgenomen patiënten was sprake van onderliggende medische problematiek. In de verdeling van het aantal ziekenhuisopnamen per dag is geen stijging te zien.

De leeftijdsverdeling van de patiënten, die opgenomen zijn met een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) laat zien dat deze patiënten voornamelijk jonger zijn dan 60 jaar, hierin is geen verschil te zien met voorgaande weken. Afgelopen week zijn 3 patiënten opgenomen op de Intensive Care.

In totaal zijn 17 patiënten opgenomen (geweest) op de Intensive Care. Van deze patiënten hadden 11 personen mechanische beademing nodig. De leeftijdsverdeling is gelijkmatig verspreidt over alle leeftijdscategorieën. Van deze patiënten heeft 47% een onderliggend lijden. In 97% van de Influenza positieve monsters vanaf week 28 is type AH 1N1 v gevonden. In Nederland is nog geen resistentie gemeld van Nieuwe Influenza A (H1N1) tegen oseltamivir en zanamivir.

H1N1 Amstelveen
(RIVM - 2009)

Aantal ziekenhuisopnamen met een laboratoriumbevestigde Nieuwe Influenza A (H1N1) in Nederland per GGD regio t/m 16 september 2009


Het aantal patiënten met griepachtige klachten, dat zich bij de huisarts meldt is de afgelopen week iets toegenomen. De incidentie van influenza-achtig ziektebeeld van de afgelopen week was 5,5 per 10.000 inwoners, bij 11% werd Nieuwe Influenza A (H1N1) gevonden. De incidentie van pneumonie was 1,5 per 10.000 inwoners.

Binnen het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is de laatste weken geen toename in de incidentie van influenza-achtig ziektebeeld of pneumonie onder verpleeghuisbewoners. In de week die eindigt op woensdag 9 september 2009 is in de totale sterftecijfers van het CBS geen verhoging te zien.

Conclusie:

Er zijn geen aanwijzingen, dat de verspreiding van de Nieuwe Influenza A (H1N1) in Nederland onder de algemene bevolking de afgelopen week significant is toegenomen. Er is wel een kleine toename te zien in het aantal patiënten, dat zich bij de huisarts meldt met griepachtige klachten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS