Bijgewerkt: 27 februari 2024

Nieuwe kerk in Amstelveen-Zuid

Nieuws -> Kerk

Bron: Wijkgemeente Handwegkerk
09-05-2006

Op 28 maart 2006 heeft de Algemene Kerkenraad van de protestantse gemeente Amstelveen-Buitenveldert besloten een nieuw kerkelijk centrum te bouwen in Amstelveen Zuid. Dit is een ingrijpende beslissing. Daarom willen wij als AK alle leden van onze kerkgemeenschap via deze brief persoonlijk hierover informeren.

Het besluit houdt concreet het volgende in:

1. De protestante gemeente te Amstelveen-Buitenveldert en de Zonnehuisgroep gaan een ontwikkelovereenkomst aan met het oog op het realiseren van gezamenlijke nieuwbouw, zoals nader wordt omschreven en gespecificeerd ;

2. Op het moment dat het nieuwe kerkelijk centrum in gebruik wordt genomen, wordt de Handwegkerk gesloten;

3. Het college van kerkrentmeesters krijgt de opdracht het onroerend goed aan de Handweg tegen een zo gunstig mogelijke prijs te verkopen.

Amstelveen is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid naar het zuiden, maar het is tot nu toe niet gelukt om in Waardhuizen, Middenhoven of Westwijk een kerk te bouwen. Nu doet zich de kans voor om in Westwijk samen met de Zonnehuisgroep een gecombineerde voorziening te realiseren. Volgens de huidige planning zal het kerkgebouw in 2009 gereed zijn.


Website: Handwegkerk


Ter info: De website is met Firefox niet optimaal leesbaar!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.