Bijgewerkt: 21 juni 2024

Nieuwe conceptnota monumenten

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
10-03-2005

In de nota wordt onder meer nadruk gelegd op instandhouding van monumenten. Het monumentenbeleid legt vast welke karakteristieke stedenbouwkundige en architectonische elementen van monumenten beschermd moeten worden.

Daarnaast is in de conceptnota een voordrachtslijst van de monumentencommissie opgenomen van in totaal 159 objecten en complexen. Voorgesteld is een deel van deze objecten (79) op te nemen in de monumentenlijst en een deel (80) in de Welstandnota.

De conceptnota biedt handvatten om monumenten en potentiële gemeentelijke monumenten beter te beschermen. Zo wordt onder meer in de gebiedsbeschrijvingen beschreven welke karakteristieke stedenbouwkundige en architectonische elementen beschermd moeten worden.

Per wijk zijn uitgebreide gebiedsbeschrijvingen gemaakt waarin de cultuurhistorische waarden zijn verwerkt. Deze gebiedsbeschrijvingen dienen als referentiekader voor het instandhoudingbeleid.

Uitgangspunt voor het instandhoudingbeleid is de totale cultuurhistorie; het beleid is dus niet beperkt tot gebouwde monumenten (boerderijen, woonhuizen, kerken, scholen en buitenplaatsen), maar ook historisch geografische waarden (bovenlanden, droogmakerijen, ontginningen en verkavelingen) en archeologische waarden.

Ook wordt in de monumentennota een voordrachtslijst vastgesteld met 159 potentiële monumenten. De lijst is onder te verdelen in vijf rubrieken, te weten: 69 objecten, tien kerken, vijftien gevelaanzichten, 32 bruggen en 33 complexen.

De lijst omvat het hele grondgebied van Amstelveen en betreft alléén de gemeentelijke monumenten. Provinciale monumenten en rijksmonumenten kennen hun eigen beleidsregels.

Voor de monumentennota 2005 loopt een inspraaktraject. De inspraakperiode loopt van 24 maart tot en met 21 april. Op 31 maart wordt voor inwoners een inloopavond georganiseerd met als onderwerp de concept Monumentennota 2005.

De inloopavond heeft plaats in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis, van 17:00 uur tot 20:00 uur.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.