Bijgewerkt: 15 augustus 2022

Nieuwbouwcomplex op locatie showroom en tankstation in Groenhof

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Waterland Real Estate
28-05-2020

Bij de gemeente is een plan ingediend om op de plek van de voormalige autoshowroom van WWSmit en het SAKKO tankstation aan Newa op de hoek van de Sportlaan en de Groenelaan na oplevering en sanering een nieuwbouwcomplex te realiseren. Het college heeft het initiatief van toekomstig eigenaar Waterland Real Estate positief ontvangen en heeft besloten om dit initiatief samen met initiatiefnemer verder uit te werken in een project.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Autoshowroom van garage Willem Willemse Smit (WWSmit) aan Newa 2 in Amstelveen in 2019. De showroom is al niet meer in gebruik als autoverkoop. Er staan nu oldtimers gestald. Het tankstation van SAKKO heeft nog een lopend contract van 1,5 jaar. De initiatiefnemer heeft aangegeven dat hij medio 2021 met het project wil starten, maar daarover nu al met de gemeente afspraken over wil maken


Voldoen aan gemeentelijk beleid. Het college van B en W beoordeelt zo’n initiatief en toetst het aan gemeentelijk beleid zoals stedenbouwkundige kaders, de woonagenda, de hoogbouwvisie en parkeernormen. Floor Gordon  (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'Het ingediende plan voor de ontwikkeling van woningen aan Newa 2 is een mooi initiatief voor wat betreft het toevoegen van woningen conform de woonagenda. Met name het toevoegen van middeldure huur- en koopwoningen sluit daar goed op aan. Voor de ontwikkeling is het nodig dat de gemeente gemeentegrond verkoopt. Het brandstofverkooppunt op gemeentegrond wordt gesaneerd, maar ook verdwijnt er wat gras en struiken langs de Sportlaan. Dat moet gecompenseerd worden. Per saldo is er meer groen en van een betere kwaliteit in dit plan beoogd, doordat tussen het bestaande appartementengebouw en de nieuwbouw een verhoogd groen verblijfsgebied wordt ingericht.'

Foto Amstelveen
(Bron Waterland Real Estate - 2020)

Waterland Real Estate transformeert de bestaande showroom met het naastgelegen tankstation en nabij het winkelcentrum Groenhof van Amstelveen naar een woongebied van ongeveer  65 woningen bestaande uit ca. 75% midden huurwoningen en ca. 14 koopwoningen t.b.v. de vrije verkoop. Mecanoo is de architect van dit project


Het is een uitdaging om het project stedenbouwkundig in te passen in de bestaande omgeving. De gemeente en Waterland Real Estate vinden het belangrijk dat de buurt tijdig wordt betrokken en de mogelijke herontwikkeling met aandacht voor de omgeving plaatsvindt. Daarom informeert Waterland Real Estate de buurt alvast over het B en W besluit om de eerste verkenning te omarmen. Na de zomer van 2020 worden omwonenden betrokken bij de voorgenomen plannen. Nadat de ontwikkelaar overeenkomsten met de gemeente sluit, kan de gemeente er een project van maken. De volgende stap is de verdere uitwerking van het plan in een concept-startnotitie die de gemeente te zijner tijd ter inzage legt. Vervolgens moet het bestemmingsplan worden aangepast. Over beide documenten besluit de gemeenteraad als het plan tot ontwikkeling komt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.