Bijgewerkt: 6 december 2021

Nieuwbouw voor de Roelof Venemaschool

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-04-2011

Het college van burgemeester en wethouders wil samen met het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland een nieuw onderwijsgebouw voor de Roelof Venemaschool realiseren. De nieuwbouw komt op de locatie van het huidige schoolterrein aan de Laan Rozenburg 15 en 17. De buitenschoolse opvang krijgt hierin ook een plek en er komt een gymlokaal.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD) in de raadzaal


Wethouder Herbert Raat (VVD) van onderwijs: ‘Kinderen en ouders van de Roelof Venema School wachten al te lang op een goed schoolgebouw. Nu zit de school verspreid over vijf locaties. Dit kan niet langer. Het gaat om veel geld maar het college hoopt dat de gemeenteraad hiermee akkoord gaat. In Amstelveen staat de ontwikkeling van onze kinderen centraal en daar investeren we dan ook in. Helaas duurt het nog een paar jaar voordat het nieuwe gebouw er is’.

Jan Kotterer, college van bestuur van Onderwijsgroep Amstelland:’Het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland is al jaren lang een groot voorstander van nieuwbouw. We zijn erg blij met de beslissing van de gemeente. Door nieuwbouw zal de school eindelijk gehuisvest zijn in één gebouw.

Alle aandacht van ouders, leerkrachten en directie is dan optimaal gericht op het realiseren van goed onderwijs. Daarnaast leidt nieuwbouw op termijn tot lagere onderhouds- en energiekosten en is het minder vandalismegevoelig. Met deze voordelen in het achterhoofd hebben wij besloten samen met de gemeente te investeren in de nieuwe situatie’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.