Bijgewerkt: 17 juni 2024

Nieuw wijkzorgsteunpunt in Kudelstaart, Aalsmeer geopend

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Amstelveenweb / Jan Dreschler / Ad Verburg
30-11-2013

Kudelstaart - In het centrum van Kudelstaart is het bouwproject 'Mijnsheerlyckheid' afgerond. In het vernieuwde dorpshart zijn 129 nieuwe woningen gebouwd in een unieke woonzorgzone, waar wonen, welzijn en zorg optimaal samen gaan. Door de nabijheid van het winkelcentrum, het mooie nieuwe plein en de Westeinderplassen is het een prettig gebied om te wonen en te verblijven.

Op vrijdagmiddag 29 november 2013 was de officiële opening van het nieuwe plein en het nieuwe wijkzorgsteunpunt. Zorgcentrum Aelsmeer, bouwgroep BAM en Habion specialist in ouderenhuisvesting, hadden veel mensen uitgenodigd om de officiële opening bij te wonen.

Na de opwarming in het wijkzorgsteunpunt liep het gezelschap naar het plein. Daar kwamen zij samen met de scholieren van 'De Graankorrel', een christelijke basisschool in Kudelstaart. Drie kinderen waren de gelukkigen om samen met Ad Verburg (CDA) wethouder Economische zaken van Aalsmeer, de Koningsboom te planten op het nieuwe plein. Dit werd symbolisch gedaan door het scheppen van het laatste restje aarde rond de boom. Het weer was guur, maar dat deerde de aanwezigen niet om op deze handeling toe te zien. Rond de boom staat een prachtig hek met een plaquette met de gegraveerde tekst: Koningsboom voor de gemeente Aalsmeer ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem Alexander op 30 april 2013. Na deze actie zongen alle scholieren al dansend nog een lied.

kudelstaart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De Koningsboom met sierhek van 30 april 2013 wacht op de scholieren op het Ad Verschuerenplein


kudelstaart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het Ad Verschuerenplein


kudelstaart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Ad Verburg (CDA) van de gemeente Aalsmeer roept de kinderen op om de Koningsboom te plaatsen


kudelstaart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De scholieren van basisschool 'De Graankorrel' helpen wethouder Verburg om de boomwortels met aarde te bedekken


kudelstaart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De schop actie wordt aandachtig gevolgd


kudelstaart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Met een vrolijk liedje en een dansje, hebben de kinderen de smaak te pakken


kudelstaart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De kinderen laten de ballonnen in de lucht verdwijnen en wat hen betreft, is het feest bijna afgelopen


Daarna onthulde mevrouw T. Verschueren-Stevens de naam van het nieuwe plein: Ad Verschuerenplein. Oud wethouder Ad Verschueren van 1978 tot 1994 met de portefeuille onder andere Wonen en Volkshuisvesting was ook werkzaam in de Klankbordgroep, dat de bouw voorbereidde. Mevrouw Verschueren woont zelf ook in één van de zorgwoningen en kan hierdoor dagelijks toezien op de schoonheid van het plein met de naam van haar echtgenoot.

kudelstaart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Mevrouw T. Verschueren-Stevens met haar kleinkinderen na de onthulling van de naam van het nieuwe plein: Ad Verschuerenplein


Vervolgens liep iedereen weer terug naar het wijkzorgsteunpunt. Dit wijkzorgsteunpunt is onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer, van waaruit 24 uurs zorg wordt verleend. Tevens kunnen senioren uit ‘de Heerlyckheid’, de zorgwoningen en uit de flat ‘Mijnsheerenhof’, maar ook senioren uit de omgeving, een warme maaltijd gebruiken die dagelijks vers wordt klaargemaakt door koks in de keuken van het wijkzorgsteunpunt. Lees voor andere activiteiten de speech van dhr Jan Dreschler, directeur van Zorgcentrum Aelsmeer.

kudelstaart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Klaartje Molthof, Commercieel Manager bij BAM Woningbouw Amsterdam tijdens haar toespraak


In het wijkzorgsteunpunt sprak Klaartje Molthof, Commercieel Manager bij BAM Woningbouw Amsterdam namens de Mijnsheerlyckheid CV, de vele aanwezigen toe. De toespraak kunt u beluisteren en zien op de video. Na haar speech gaf zij het woord aan wethouder Verburg.

kudelstaart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het volgende actiepunt is de opening van het wijkzorgsteunpunt, een onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer, van waaruit straks
24 uurs zorg wordt verleend


kudelstaart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan Dreschler, directeur van Zorgcentrum Aelsmeer helpt wethouder Ad Verburg het lint door te knippen


kudelstaart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan Dreschler en wethouder Ad Verburg feliciteren elkaar met het bereikte resultaat, met de prachtige nieuwe woningen van 'Mijnsheerlyckheid' en natuurlijk met het wijkzorgsteunpunt 'Voor Elkaer', dat nu al een groot succes is bij de senioren van Kudelstaart


kudelstaart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De gastvrouwen: Aukje, Ingrid en Lise, van het wijkzorgsteunpunt staan al klaar om de bezoekers te begeleiden en te bedienen. Carin, de vierde gastvrouw en niet op de foto, was bezig met andere activiteiten.
Toespraak dhr Verburg:

‘Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom. We hebben net de koningsboom geplant en het Wijkzorgsteunpunt geopend. Als wethouder heb je vaker het geluk, dat je bij een opening mag zijn. Van bijvoorbeeld een school, een bedrijf, een winkel of een ander belangrijk gebouw. Maar vandaag mocht ik een héél centrum meehelpen openen. En dat komt natuurlijk zo goed als nooit voor. En wat voor een centrum! Het plein, het water, de prachtige woningen maken, Kudelstaart nog sfeervoller dan het al is. Kudelstaart heeft een nieuw kloppend hart. Een hart, waar de inwoners nu en in de volgende eeuwen plezier van zullen hebben. Dat klinkt wel erg gewichtig... maar het hart van een stad, of dorp gaat, als het goed is, lang mee.’

‘Het is ook niet niets, dat hier door onder meer Habion, Bam woningbouw, AG Architecten, Zorgcentrum Aelsmeer, De Klankbordgroep en de gemeente Aalsmeer tot stand is gekomen. Nu ik ze toch allemaal genoemd heb wil ik ze ook uitdrukkelijk bedanken voor al hun inspanningen om van dit mooie gebied, vlakbij het winkelcentrum en de Westeinderplassen een fijne plek te maken om te wonen en te leven.

kudelstaart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Ad Verburg, wethouder Economische zaken, spreekt de mensen toe


Dat was eind 2010 niet meer zeker, de wereldwijde crisis had ook gevolgen voor dit project. Er waren onvoldoende woningen verkocht. Het project Mijnsheerlyckheid werd stop gezet. Een bouw terrein met bouwhekken in het hart van Kudelstaart zonder enige uitstraling, wellicht voor vele jaren. Begin 2011 na onderzoeken, was de conclusie, dat er meer gedifferentieerd gebouwd moest worden. We zijn aan de slag gegaan en met veel drive van alle partijen is dit vandaag het resultaat. Ik wil met name nog even Martin van Dolderen, destijds adjunct directeur van Bam woningbouw, bedanken voor zijn grote rol in onze Stuurgroep. We zijn hier met z'n allen op een uniek moment aanwezig in de geschiedenis van Kudelstaart. Als een geschiedenisleraar over een paar eeuwen een les geeft over Kudelstaart zal hij zeker de foto's van deze opening laten zien. Op die foto's staan wij dan, met z'n allen. Dus, wie weet, worden wij met z'n allen nog beroemd in de 22e of 23e eeuw.’

‘Als je iets bouwt, dat zolang mee gaat moet het wel bijzonder zijn. En dat is het. Met de Amsterdamse schoolelementen, de prachtige gedetailleerde architectuur en de verbinding met de omgeving is het een schitterend gebied geworden. Aan het milieu is ook volop bedacht met onder meer moderne energiebesparende warmtepomptechnieken. Er zijn 36 koopwoningen en 93 huurwoningen voor bewoners van jong tot oud. Deze woningen zijn ook geschikt als zorgwoning, waardoor je, als je ouder bent, langer zelfstandig kunt blijven.’

kudelstaart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De mensen volgen de toespraken


‘In het project zijn verschillende woningen gerealiseerd die in de Woonvisie van de gemeente Aalsmeer staan. Zo zijn er woningen voor zowel ouderen als starters. Verder is er een mix van sociale huur, gewone huur en koopwoningen voor verschillende doelgroepen. De woningen zijn levensloopbestendig, er zijn geen drempels en alle etages zijn bereikbaar met een lift. Deuropeningen en gangen zijn ruim, zodat de woningen ook rolstoeltoegankelijk zijn. Daar helpt dit Wijkzorgsteunpunt ook aan mee. Ik ben er dan ook trots op, dat ik het officieel mag openen. Het hoort bij Zorgcentrum Aelsmeer, dat zich met 270 medewerkers en bijna 100 vrijwilligers dagelijks inzet voor goede zorg in de gemeentes Aalsmeer en Uithoorn en dus ook Kudelstaart. Zij geven op een moderne manier zorg op maat, waar nodig zelfs 24 uur per dag, en helpen zo ouderen om gewoon mee te doen met het dagelijks leven. Niet voor niets is hun slogan: “Dicht bij mensen”.’

‘Het was een mooi moment, toen mevrouw Verschueren net de naam van het plein onthulde. Het is wel heel jammer, dat Ad Verschueren hier niet meer bij kan zijn. Hij was wethouder van 1978 tot 1994. Met onder meer Wonen en Volkshuisvesting in zijn portefeuille. Een bestuurder met een enorme drive die veel tot stand heeft gebracht. Onmisbaar voor de ontwikkeling van Aalsmeer en Kudelstaart. Hij was altijd enorm betrokken bij de inwoners. Geïnteresseerd in hun wel en wee en bereid om te helpen als dat kon. Hij zat ook in de klankbordgroep voor dit project en zou het prachtig hebben gevonden om het resultaat van alle plannen te zien. Ik heb veel van hem geleerd en ben blij, dat ik hem goed heb gekend. Ik denk trouwens, dat iedereen die hem kende blij zal zijn dat dit plein naar hem is vernoemd.’

‘Het nieuwe Wijkzorgsteunpunt is ingericht als een warme en gezellige ruimte met veel aandacht voor kunst, waar mensen een spelletje kunnen doen, of kunnen bijpraten met een kopje heerlijke koffie. In het restaurant worden maaltijden geserveerd. Een maaltijd aan huis is mogelijk.’

‘De woningen van Mijnsheerlyckheid staan in een unieke woonzorgzone, waar wonen, welzijn en zorg optimaal samen gaan. Het project is de tijd vooruit met scheiden van wonen en zorg in zo’n groot complex. Voor mensen die het nodig hebben is de zorg vlakbij. Ik heb al veel mensen gesproken die er wonen, of gaan wonen. Ze zijn heel blij en dankbaar om hier in Mijnsheerlyckheid te wonen.’

‘Ik ben trots op dit nieuwe centrum en blij, dat ik hier aan een bijdrage heb mogen leveren. Ik wens iedereen die hier woont een heerlijk tijd in deze prachtige nieuwe omgeving en hoop, dat ook al andere inwoners van Kudelstaart dit nieuwe hart in hun hart zullen sluiten.’ – aldus Ad Verburg wethouder Economische zaken.

De volgende spreker was Jan Dreschler, directeur van Zorgcentrum Aelsmeer:

‘Wij samen openen vandaag met elkaar de Mijnsheerlyckheid. Natuurlijk heb je daarvoor uitvoerenden nodig, zoals boomplanters, naambordonthullers en lintenknippers. Wij hebben daarvoor dan ook een paar hele speciale mensen uitgenodigd. Dank, dat jullie ondanks het onstuimige weer toch zijn gekomen.’

‘Wij feliciteren de partijen die op de uitnodiging staan. BAM die in deze moeilijke tijd zo’n mooi complex mochten bouwen, Habion die eigenaar is van twee woongebouwen met veel toekomst, De architect, George Polman, die het centrum van Kudelstaart een nieuw aanzicht gaf en de gemeente Aalsmeer, met een fantastische bouwsteen in hun ouderenbeleid. Maar uiteindelijk is het zo, dat wij samen, zoals we hier zijn, de Mijnsheerlyckheid openen. Want wij wonen hier, wij werken hier en wij leven hier. Het is iets van ons samen.’

kudelstaart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan Dreschler, directeur van het Zorgcentrum Aelsmeer feliciteert de bouwers van BAM, de eigenaar van de gebouwen Habion, de architect George Polman en de gemeente Aalsmeer met het nieuwe centrum van Kudelstaart


‘Het is ook ons gezamenlijk lot, dat we daarbij naar een paar speeches moeten luisteren En misschien denkt u wel, dit is gelukkig de laatste. Maar ja ik moet met dit speechje nog wel een paar belangrijke punten langslopen. Ik zal streven naar bondigheid. Wat u hier ziet is niet een bouwwerk, dat klaar is, althans in mijn ogen. Wat u ziet is ouderenzorg nieuwe stijl. U kent de teksten wel uit de media, het regeerakkoord met zijn ongekende bezuinigingen, scheiden van wonen en zorg, verschraling van de zorg, participatiemaatschappij. Al die vage termen over, hoe het zou moeten worden: hier ziet u het voor u en daarin loopt Kudelstaart voorop. Alles in de buurt, winkels, zorg, welzijnsvoorzieningen, beschikbaar in de mate, waarin u daar zelf voor kiest, het nodig heeft.

‘U kunt hier in het wijkzorgsteunpunt de hele dag terecht voor gezelligheid, voor het lezen van de dagelijkse krant, voor koffie en thee en tussen de middag verandert het hier in een restaurant voor senioren, waar vers wordt gekookt. Velen van u hebben daar al kennis mee gemaakt, bijvoorbeeld met de erwtensoep. We hebben geprobeerd de prijzen zo laag mogelijk te houden, we willen vooral iets toevoegen, we hoeven er niet aan te verdienen.’

‘Op de eerste verdieping zit onze Thuiszorg Aalsmeer. Het is de uitvalsbasis van, waaruit thuiszorg wordt verleend in heel Kudelstaart. Op de tweede verdieping zijn wat technische ruimten en is een klein appartementje waar ook 's nachts een zorgverlener gestationeerd gaat worden. Met andere woorden, er zijn hier heel veel functies bij elkaar en dat is van belang voor het ouderenbeleid.

Zo lang u nog weinig mankeert heeft u het gemak van wat hier georganiseerd wordt, als het minder gaat is ook de zorg onder handbereik. Zo verandert Kudelstaart in een plaats met vrijwel geen voorzieningen voor ouderen in een plaats, waar bijna alles kan. Dat vieren we vandaag.’

‘Net als al die termen voor het ouderenbeleid, waar je helemaal gek van wordt, zijn er inmiddels ook al heel wat namen voor deze plek: wijkzorgsteunpunt, Zorgpunt, Wijkzorgsteunpunt. Wat die namen met elkaar gemeen hebben is, dat ze zo saai zijn, zo uitgaan van het negatieve, zorgelijke woorden die vooral het benoemen van, dat wat je gaat gebruiken als je in de problemen komt. Terwijl wij willen uitgaan van het positieve. Goed je wordt ouder, maar dat hoeft nu niet direct geassocieerd te worden met getob. Dus wij stappen vandaag af van al die termen met een tobberige lading en gaan dit wijkzorgsteunpunt een naam geven. Er waren drie namen in de race die allemaal wel iets hadden.’

‘De eerste naam was “Het Overblijflokaal”. Goed gekozen. Iets van nostalgie. En het ligt natuurlijk aan het meester Verschuerenplein op een pek, waar scholen stonden. De tweede naam was “De Heerlijckheid”. Dat verwijst natuurlijk naar de naam van het complex, Mijnsheerlyckheid, maar je kunt hier tussen de middag ook heerlijk eten. De derde naam is “Voor Elkaer”, waarbij je dan elkaar schrijft met ae. Dat borduurt een beetje voort op de overige namen die we gebruiken. TD weet ons zorgcentrum heet zorgcentrum Aelsmeer met ae en ons tijdschrift heet 'Voor ons Allemael' met ae. U ziet het hier en daar liggen, neem vooral een exemplaar mee.’

‘Ik heb die namen overal laten vallen, bij ouderen, bij vrijwiligers, bij medewerkers. En de naam is geworden, want dat was de keuze van verreweg de meeste gevraagden: “Voor Elkaer”. Dat is de naam die we voortaan geven aan deze plek. Dat is ook wel passend in zijn betekenissen. Eén betekenis zou kunnen zijn: we hebben het voor elkaar. Het staat er.

Maar een betekenis van een veel hoger niveau is, dat je hier ook bent voor elkaar. Wij zijn er voor u, maar ik hoop, dat u er ook een beetje voor elkaar zult zijn. Want dan kom ik bij het derde, dat vermaledijde woord, dat overigens wel het woord van het jaar is geworden, de participatiemaatschappij. Wij hebben gewoon een wat eenvoudiger vertaling gemaakt voor dat woord, participatiemaatschappij namelijk: Voor Elkaer.’

‘Dan nog iets over de inrichting van deze ruimte Ik denk, dat het een ruimte is met een bijzondere sfeer. En rondkijkend denkt u misschien, nou ze hebben het geld flink over de balk gegooid. Maar dat heeft u dan mis. Natuurlijk, het heeft wel wat gekost, maar we vinden het dan ook belangrijk. Maar de luxe uitstraling heeft alles te maken met dingen die juist geen geld hebben gekost.

In de eerste plaats met degene die de kleurstellingen en inrichting voor ons bedacht heeft, Anouk Vermeulen. En zij is daarvoor niet betaald. Wij hebben wel wat diensten geleverd, ze hebben hier ook een feestje gegeven, maar er is geen cent betaalt voor een interieuradvies van hoog niveau, dat wij hebben gekregen. En het tweede is, en dan kom ik aan mijn tweede taak in deze speech, de kunst op de muur.’

‘De eerste taak was de naam van de ruimte bekend maken. Het tweede gaat over de kunst. Want het zal u vast opgevallen zijn wat een prachtige schilderijen hier hangen. Kunst van een bijzondere schoonheid, gemaakt door Afke Borgman, die hier helaas niet kan zijn vanwege een buitenlandse reis. Het geeft een hele bijzondere toegevoegde waarde aan de sfeer.

Het zijn met name Joke van Klink (lid van onze Raad van Toezicht) en Janna van Zon geweest die met het plan kwamen om hier en wisselende expositie te realiseren. En dat was heel snel geregeld. Kunst is om van te genieten. Zorgorganisaties zijn over het algemeen niet zo welvarend, dat zij kunnen investeren in kunst. En zie hier, het hangt er toch en het kost niets. Ook dat is een uiting van de participatiemaatschappij, je doet het voor elkaar. Het is mij een genoegen, na alle officiële handelingen die u al heeft aanschouwd, daar nog één aan toe te voegen namelijk het openen van deze expositie.’

‘De ambitie is om vier maal per jaar een nieuwe expositie te organiseren, zodat er bij alle andere geneugten die hier zijn, ook genoten kan worden van al het moois dat Aalsmeer op artistiek gebied te bieden heeft. Bij gebrek aan een lint om door te knippen verklaar ik hierbij, dat deze expositie geopend. En met de naam en al dat moois aan de muur is het nu werkelijk af.’

‘Alhoewel, en dan kom ik nog even terug op die naam, Voor Elkaer en op het feit, dat wij samen de Mijnsheerlyckheid openen en dus samen een nieuw avontuur beginnen. Tot nu toe stond alles in het teken van voorwaarden scheppen. Bouwen, inrichten, de zorgverlening hier naar toe brengen op de eerste verdieping. Vanaf 1 januari is er wat mij betreft iemand die ook 's nachts fysiek aanwezig is om zorg te verlenen. Voorwaarden scheppen. Maar nu moeten we het gaan doen! En wij kunnen dat niet alleen, want het moet een samenspel zijn. Daarom deze oproep: Maak gebruik van wat er is en kom ook zelf met ideeën wat we daar nog aan toe kunnen voegen.’

‘Natuurlijk, u bepaalt wanneer en in welke mate u gebruik maakt van de voorzieningen die er zijn. Maar ik zou willen waarschuwen, wacht niet af tot u een keer in de lappenmand raakt en zorg nodig heeft. Als het gaat om uw gezondheid zijn hele andere dingen nodig dan een geschikt pilletje of liefdevolle zorg.

Er is een top 3 als het gaat om gezond oud worden. En daarbij heb ik het niet alleen over lichamelijk gezond oud worden, maar vooral ook over geestelijk gezond oud worden. En die top 3 luidt: Bewegen, Gezonde voeding, Sociaal contact. Wij denken, dat de voorwaarden voor alle drie hier in de Mijnsheerlyckheid aanwezig zijn en mijn wens zou zijn, dat u daar ook volop gebruik van maakt.’ ‘Het eindigt dus wat moralistisch, maar dat is niet anders. Het is belangrijk genoeg – Bewegen -  Gezonde voeding - Sociaal contact. Ik wens u nog vele gezonde jaren toe.’ – eindigde Jan Dreschler zijn toespraak.

kudelstaart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Na het officiële deel van de opening kunnen de gastvrouwen eindelijk de hapjes en drankjes naar de bezoekers brengen, natuurlijk verzorgd door de koks van Zorgcentrum Aelsmeer


kudelstaart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Mijnsheerlyckheid heeft ieder appartement (48 m² tot 110 m²) grote buitenruimtes, een zuinig klimaatsysteem en een eigen parkeerplaats. Het project bestaat uit drie torens, koopwoningen met de naam 'De Drie van Mijnsheerlyckheid', twee flatgebouwen genaamd de Heerlyckheid en Mijnsheerenhof. De Heerlyckheid omvat sociale huurwoningen en Mijnsheerenhof heeft zowel sociale huur- als vrije sector woningen.


Deze middag, die door heel veel mensen werd bezocht, was een mooie afsluiting van jarenlang bouwen en onderhandelen. Aan de andere kant dus een heel mooi begin voor vele senioren, met of zonder zorg, in het vernieuwde hart van Kudelstaart.

Kudelstaart?

Kudelstaart is een dorp in de gemeente Aalsmeer in de provincie Noord-Holland. Het dorp heeft 8950 inwoners (januari 2012). Kudelstaart is ontstaan in een veenontginning. Het heette aanvankelijk Schonedorp en werd in 1238 voor het eerst in een schriftelijke bron vermeld. In 1252 werd het ook bekend onder de naam Kudelstaart, of Culstaert. Hieraan ligt een machtsstrijd ten grondslag tussen de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht. Na arbitrage werd het gebied tussen hen beiden verdeeld. Kudelstaart lag in die tijd noordelijker dan nu, ongeveer op de plaats van het huidige Vrouwentroost bij Aalsmeer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.