Bijgewerkt: 22 juli 2024

Nieuw jeugdcentrum in lijn van ChristenUnie

Nieuws -> Gemeente

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
07-12-2008

De ChristenUnie is helemaal in haar nopjes met het nieuwe jongerencentrum aan De Zetterij. Het jongerencentrum aan De Zetterij wordt een Podium voor talentontwikkeling. Jongeren zullen actief worden aangespoord om eigen talenten te ontwikkelen en te laten zien aan de samenleving. Het jongerencentrum wordt ingedeeld in meerdere ruimten. Hierdoor is het geschikt voor meerdere doelgroepen tegelijkertijd. In dit jongerencentrum wordt roken en blowen niet toegestaan.

Met dit alles is de ChristenUnie zeer content. “Wij hebben altijd al gezegd dat je roken en blowen niet moet toestaan in een jongerencentrum. Ik ben blij dat er nu eindelijk experts zijn geraadpleegd in een Expertmeeting en dat daar nu naar wordt geluisterd. Verder vinden wij het belangrijk dat talenten van jongeren worden ontwikkeld én dat er meerdere ruimten komen zodat meerdere doelgroepen tegelijkertijd van het jongerencentrum gebruik kan maken. Een prima ontwikkeling dus.”  

Wat de ChristenUnie verder zeer verheugd stemt is dat thans blijkt dat de experts allen ervan overtuigd zijn dat een jongerencentrum als oplossing voor overlast aantoonbaar een failliete gedachte is. Van het voorjaar werd in de gemeenteraad nog flink gediscussieerd tussen de politieke partijen, waarbij de ChristenUnie en BBA de wens uitten om te komen tot drugsvrije jongerencentra.

Dat stuitte op verzet bij andere partijen, omdat zij bang waren dat als jongeren wordt verboden om te blowen en te roken in de jongerencentra, de jongeren dan niet meer naar de jongerencentra zouden komen en dus voor overlast in de openbare omgeving zouden zorgen. De ChristenUnie en BBA hebben steeds deze gedachte bestreden en gesteld dat dit een non-argument was.

Het was immers een aanname die op geen enkel onderzoek of ontwikkeling was gebaseerd. Nu blijken ChristenUnie en BBA gelijk te krijgen in een onderzoek van Arcades. Het jongerencentrum als oplossing voor overlast is een failliete gedachte, zo komt uit dit onderzoek naar voren. De ChristenUnie hoopt dan ook dat de andere partijen zullen inzien dat het een foute stap was om blowen en roken toe te staan in de jeugdcentra. “Die beslissing moet weer worden teruggedraaid”, aldus de ChristenUnie. “73% van de jeugd rookt niet. Denk ook eens aan hen.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.