Bijgewerkt: 17 april 2021

Nieuw gezondheidscentrum in de wijk Groenelaan

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Huisartsen/fysiotherapeuten/apotheek
Gemeente Amstelveen

23-03-2009

De huisartsenpraktijken Alpenstein, Kierkegaard en Boodt gaan samen met Apotheek Groenelaan en de fysiotherapiepraktijk Alpenrondweg naar één gezondheidscentrum. In de eerste helft van 2011 verhuizen ze, als de plannen doorgaan, naar een nieuw pand aan de Maritsa (Groenelaan).

Een gezondheidscentrum in het hart van de wijk biedt de mogelijkheid om de huisvestingsproblemen op te lossen en de praktijken toekomstbestendig in te richten. In de huidige plannen gaan de huisartsen, de fysiotherapeuten en de apotheek samen "onder een dak ". Er wordt nog gesproken met andere hulpverleners om een goed maatwerk pakket van zorgdiensten te kunnen bieden. Uitgangspunt is hierbij dat dit pakket goed aansluit bij de zorgvraag van de vergrijsde bevolking van de wijk Groenelaan.

Achtergronden

De noodzaak voor een nieuwe plek voor de zorgverleners is hoog. De bestaande huurcontracten van enkele praktijken lopen begin 2011 af en de contracten kunnen waarschijnlijk niet worden verlengd. Daar komt nog bij dat de kwaliteit van de huidige locaties te wensen over laat. Als er geen nieuwe locatie komt dan is er een kans dat de eerstelijnszorg uit de wijk Groenelaan verdwijnt. Aangezien er in de wijk Waardhuizen ook geen huisartsen zitten is dat een ongewenste situatie.

Samenwerking

Naast een oplossing voor huisvestingsproblemen biedt het nieuwe gezondheidscentrum ook veel nieuwe kansen. De deelnemers verwachten een kwaliteitsslag te maken doordat het makkelijker wordt om met elkaar te overleggen en afspraken te maken. Door intensiever met elkaar samen te werken wordt de schaalgrootte bereikt die nodig is om continuïteit van de zorg te waarborgen. In tegenstelling tot hetgene nu het geval is, zullen de huisartsenpraktijken op kantoortijden de gehele week geopend zijn.

Veenboer Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Dolf Veenboer (PvdA) wethouder onderwijs, jeugd en zorg (l) met Udo van Huis, afdeling communicatie van de gemeente Amstelveen tijdens de bijeenkomst met de betrokken artsen en gezondheid specialisten op 23 maart 2009 in het gebouw van de Apotheek Groenelaan aan de Wolga 1


Ook maakt de toegenomen schaalgrootte het makkelijker om bijv. gespecialiseerde verpleegkundigen aan te nemen voor bepaalde doelgroepen, zoals mensen met suikerziekte. De toename van de schaalgrootte zal niet ten koste gaan van de laagdrempeligheid van de praktijken. Het is de bedoeling dat iedereen zijn eigen huisarts houdt en de vertrouwde assistentes gaan gewoon mee naar de nieuwe locatie.

De patiënten blijven vrij om te kiezen naar welke fysiotherapeut of apotheek ze gaan. Soms kan het echter wel voordelen bieden om naar de andere hulpverleners in het pand over te stappen. Gezamenlijk zijn er nl. plannen om in te spelen op de landelijke trend om "integrale eerstelijnszorg" te bieden. Dit betekent dat voor de groeiende groep mensen met chronische ouderdomsziekten als diabetes, longziekten en hartziekten kwalitatief goede multidisciplinaire hulp op één plaats wordt geboden.

De voordelen voor de patiënt op een rij

De initiatiefnemers willen vanuit het nieuwe centrum hun service en kwaliteit aan de patiënten verbeteren:  1. het gezondheidscentrum is altijd open

  2. tijdens de vakanties nemen de artsen voor elkaar waar

  3. in één bezoek zijn veel patiënten in één keer geholpen

  4. als de patiënt bij de arts is geweest, kan deze ook meteen de medicijnen ophalen bij de apotheek.


Integrale eerstelijnszorg zal worden ontwikkeld: zorgprogramma's voor chronisch zieken zoals mensen met suikerziekte, longziekten en hartpatiënten. De huisartsenpraktijken zorgen voor de medische zorg, de fysiotherapeut zorgt voor het beweegprogramma en samen met de apotheek wordt naar de beste medicatie gekeken.

Nog meer mogelijkheden

In een nieuw pand is ook ruimte voor meer eigentijdse vormen van zorg. Zo kunnen er ook groepsbijeenkomsten worden gehouden in het kader van preventie en voorlichting over bijvoorbeeld het verantwoord gebruik van geneesmiddelen en een gezonde levensstijl.

Aanleiding

Zorgfuncties in de wijk Groenelaan zijn nu verspreid over de wijk en ondergebracht in verschillende ruimtes, die eigenlijk ongeschikt zijn, om goed te kunnen functioneren. Eind 2009 verloopt het huurcontract van een van de huisartsen in Groenenlaan en in 2010 lopen de huurcontracten van twee andere huisartsen en een fysiotherapeut af. Zonder alternatieve huisvesting verdwijnt de betreffende zorg uit de wijk.

De noodzaak voor een oplossing dringt. Concreet zou dit betekenen, dat er in de wijken Waardhuizen en Groenelaan geen huisartsen meer aanwezig zijn. De gemeente heeft een maatschappelijke plicht om voldoende eerstelijnszorg te handhaven in Amstelveen.

Groenelaan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Op de bovenste verdieping van het apotheekgebouw werd een ontmoeting georganiseerd door de huisartsen, de fysiotherapeuten en de leiding van de apotheek met de wethouder en de journalisten van de Amstelveense media, om de informatiestroom in verband met het nieuwe gezondheidscentrum aan de Maritsa in goede banen te leiden. De gemeente gaat ook samen met het Wijkplatform Groenelaan een informatieavond organiseren voor de wijkbewoners


Huisartsen in Groenelaan geven aan, dat er op dit moment in de wijk minder huisartsen aanwezig zijn dan nodig is om alle inwoners van huisartsenzorg te voorzien. Daarbij komt dat er in Groenelaan relatief veel ouderen wonen, de wijk vergrijst, waarvoor een goed aanbod van zorg in de buurt extra nodig is.

Nieuwe jonge huisartsen houden doorgaans geen praktijk meer aan huis en concentreren zich per wijk in groepsverband. Daarbij komt dat een hedendaagse eerstelijnsgezondheidszorg steeds meer vraagt om bundeling van zorgactiviteiten.

Locatieonderzoek gemeente

De gemeente Amstelveen trekt de conclusie, dat de locatie Maritsa als enige geschikte en serieus te nemen locatie is, naar aanleiding van het locatieonderzoek. De andere locaties zijn te klein, qua eigendom of qua tijd niet beschikbaar en/of te duur, veelal laat het geldend bestemmingsplan een gezondheidscentrum niet toe en in een aantal gevallen zijn de locaties excentrisch gelegen.

De locatie Maritsa is goed bereikbaar, centraal gelegen en kent geen belemmering ten aanzien van het huidige bestemmingsplan, niet vanwege de schaal van de omgeving, de (zon)oriëntatie en de actieve en passieve bereikbaarheid. De locatie is bestemd voor "maatschappelijke doeleinden", waaronder een gezondheidscentrum.

Communicatieplan

Aangezien, dat in het verleden (HOED gebouw aan de Molenweg) is goed misgegaan met de communicatie met de buurtbewoners, nu gaat de gemeente de informatievoorziening met het toekomstig gezondheidscentrum beter aanpakken.


Update: Uitnodiging informatieavond eerstelijns gezondheidscentrum

Geachte heer/mevrouw,

Bij de gemeente is een verzoek ingediend om in Groenelaan een eerstelijns gezondheidscentrum te realiseren met huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheek. In 2010 lopen de huidige huurcontracten van de huisartsen en fysiotherapeut in Groenelaan af. De gemeente vindt het van essentieel belang dat de eerstelijns gezondheidszorg in de wijken Waardhuizen en Groenelaan behouden blijft.

Ruimtelijk gezien heeft het voorstel voor het nieuwe gezondheidscentrum effect op de omgeving van de voorgestelde locatie aan de Maritsa.

We nodigen u uit voor een informatieavond op donderdag 2 april 2009 van 19.00-20.30 uur in de zaal van het Zonnehuis, Laan van de Helende Meesters 12. (inloop 18.45 uur). Tijdens de informatieavond geven de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum toelichting op hun plannen. Ook krijgen aanwezigen informatie over de mogelijke locatie en de procedures.

Uiteraard is tijdens de informatieavond voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

De secretaris, mr. R.J.T. Schurink  en de burgemeester, mr. J.H.C. van Zanen
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.