Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Nieuw gemeentelijk rioleringsplan voor Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-06-2009

De gemeente Amstelveen heeft voor de periode 2010 – 2014 een geactualiseerd rioleringsplan gemaakt. Het plan geeft aan hoe Amstelveen tot 2014 omgaat met het onderhouden en vernieuwen van haar rioolstelsel. Het plan gaat ook in op zorgplichten voor hemelwater en grondwater en is hiermee breder van opzet dan voorheen. De gemeenteraad behandelt het plan naar verwachting op 1 juli.

Riool Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Rioolbuizen aan de kruising van Laan Walcheren / Rembrandtweg op 26 maart 2008


In Amstelveen is ongeveer 350 kilometer riool aanwezig met een waarde van circa 300 miljoen euro. De gemeente moet het riool na circa vijftig jaar vervangen. De vervanging vindt zoveel mogelijk plaats in combinatie met  al geplande herstratingswerkzaamheden waardoor de gemeente haar middelen zo efficiënt mogelijk kan inzetten.

De gemeente kiest ervoor om het regenwater zoveel mogelijk direct te laten vloeien richting het oppervlakte water. Waardoor alleen het vuile water nog door het hoofdriool loopt. Dit is belangrijk voor het terugdringen van overlast door water op straat (overbelasting van de riolering) en het beperken van de waterhoeveelheid richting de waterzuivering. Daarnaast brengt de gemeente extra bergingsriolen aan. De riolering is hierdoor robuuster en beter voorbereid op mogelijke klimaatveranderingen waarbij in korte periodes zware buien vallen.

Met de uitvoering van het GRP werkt de gemeente Amstelveen aan het beschermen van de volksgezondheid, het behoud van een goede leefomgeving en de bescherming van natuur en milieu.

De kosten voor alle aanpassingen aan het riool financiert de gemeente vanuit het rioolrecht. Door nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van oppervlaktewater, regenwater en grondwater is er een aantal taken voor de gemeente bijgekomen.

Gezien al deze ontwikkelingen en verbeteringen wil het college het rioolrecht in 2010 met enkele euro’s verhogen. De gemeenteraad stelt het definitieve tarief voor het rioolrecht vast tijdens de behandeling van de tarievennota in het najaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.