Bijgewerkt: 15 juli 2024

Nieuw begin voor het Museum Cobra

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-06-2024

Het College van B en W van Amstelveen stelt voor het Cobra Museum onder een aantal voorwaarden de gevraagde meerjarige subsidie voor een periode van drie jaar te verstrekken. Het door het museum ingediende ‘Van Cobra Museum voor moderne kunst naar Museum Cobra: Toekomstplan 2025-2027’ geeft vertrouwen om als basis te dienen voor het herstel en de verdere ontwikkeling van het museum. Wel moet er nog gewerkt worden aan verdieping, concretisering en uitvoering van het plan en aan oplossingen voor de financiële risico’s.

Om tot een zorgvuldig besluit te komen, heeft het college zich laten adviseren door het onafhankelijk adviesbureau DSP-groep, de Amstelveense Adviesraad Cultuur (AAC) en een extern expert van de gemeente. Zij hebben positief geadviseerd op het verstrekken van een meerjarige subsidie om het museum de gelegenheid te geven zich te herpakken en weer op te bouwen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2024)

Wethouders Adam Elzakalai (VVD) Financiën en Herbert Raat (VVD) Kunst en Cultuur

Toekomst. Het college vindt het belangrijk om de naam Cobra verbonden te houden met Amstelveen. Wethouders Herbert Raat (VVD) Kunst en Cultuur) en Adam Elzakalai (VVD) Financiën: “Wij zien met de nieuwe plannen een kansrijke doorstart voor het museum. Uit het plan spreekt ambitie. Dit past bij een organisatie die artistiek wil veranderen, maar hierbij is een financiële buffer belangrijk en deze ontbreekt nog. De meerjarige subsidie kan de nodige rust geven om de boel op orde te brengen en sponsoren en fondsen te werven om de buffer te vergroten. Deze kans willen wij het museum graag geven. Het Toekomstplan bevat mooie ideeën, waaronder de keuze voor een permanente Cobra collectie in combinatie met een sterk educatief programma. Ook wil het museum een plek worden voor veel verschillende exposities die passen bij het Cobra gedachtegoed. Mooie plannen die nog wel verder geconcretiseerd moeten worden. Gedurende de subsidieperiode houdt de gemeente daarom een vinger aan de pols. Wij zien dat er een hoop werk is verzet en dat er een goede basis ligt voor een nieuwe toekomst voor het Cobra Museum.”

Kwijtschelding. Gelijk met de subsidieaanvraag heeft het Cobra Museum de gemeente gevraagd om de achterstallige betalingen aan de gemeente kwijt te schelden. Het college ziet op dit moment geen noodzaak om aan deze vraag te voldoen en verwacht van het Museum Cobra een totaaloplossing voor alle openstaande schulden. Tegelijkertijd zal het college de openstaande gemeentelijke vorderingen voorlopig niet invorderen.

Gemeenteraad. In een raadsvoorstel vraagt het college van B en W de raad met instemming kennis te nemen met het onder voorwaarden verstrekken van een meerjarige subsidie voor de periode van drie jaar met de mogelijkheid in te grijpen als de ontwikkelingen achterblijven. Op 10 juli 2024 debatteert de raad over het voorstel waarna op 17 juli 2024 in de raadsvergadering een besluit wordt genomen.

Lees: Toekomstplan Museum Cobra 2025-2027 (pdf 33 pagina’s)
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.