Bijgewerkt: 21 juni 2024

Nieuw Legmeer in een volgende fase

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
22-04-2024

Het project Nieuw Legmeer gaat richting een volgende fase. In de loop van 15 jaar zal bedrijventerrein Legmeer een transformatie ondergaan naar woonwijk Nieuw Legmeer. De Amstelveense gemeenteraad behandelt woensdag 24 april 2024 de eerste stap in het besluitvormingsproces: de Herziene Ontwikkelvisie Legmeer.

VVD-Amstelveen raadslid Arjan Gerritsen: 'Het project Nieuw Legmeer is voor Amstelveense begrippen ongekend complex, omvangrijk en risicovol en wat ons betreft vraagt dit om een apart afsprakenkader dat de gemeenteraad in staat stelt om beter grip op dit project te houden'. De VVD dient daartoe in de raadsvergadering van woensdag een motie in.

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2021)

Arjan Gerritsen raadslid van VVD-Amstelveen woordvoerder Stadsontwikkeling / bestemmingsplannen

De VVD staat natuurlijk positief tegenover de realisatie van woningen op Legmeer, ook de VVD wil woningen bouwen. In het debat van 3 april jongstleden over de Herziene Ontwikkelvisie Nieuw Legmeer, heeft de VVD wel enkele zorgen geuit. Deze zorgen hebben betrekking op de scheefte in de balans van het ontwikkelprogramma, het ontbreken van excellent openbaar vervoer en de beoogde lage parkeernorm. 'Goed Beschouwd wordt Nieuw Legmeer een eiland in onze mooie stad: qua verdichting, woonprogramma, parkeren, bereikbaarheid, bouwhoogte en voorzieningen. Hoewel ik besef dat dit de resultante is van de realiteit, baart het mijn partij toch zorgen’, aldus raadslid Gerritsen.

De start realisatie van Nieuw Legmeer komt in zicht. De gemeenteraad moet haar controlerende taak tijdens de realisatie van dit complexe grote project optimaal kunnen vervullen. Voor de Amstelveense VVD hét moment om nu een zogenaamd ‘Afsprakenkader’ te introduceren. Dit is een uitstekend instrument om de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken en de financiën, projectsturing, communicatie en het risicomanagement van het project Nieuw Legmeer beter te kunnen monitoren.

Er gaan immers vier raadsperioden overheen, dus ook bijzonder relevant voor de politieke generaties na ons. VVD-raadslid Arjan Gerritsen: 'Ik zie het eigenlijk als het opstellen van huwelijkse voorwaarden: het is goed om in goede tijden met elkaar af te spreken hoe je met tegenslagen in slechte tijden om gaat’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.