Bijgewerkt: 4 maart 2024

Nieuw ROA detailhandelsbeleid

Nieuws -> Regio

Bron: ROA
30-12-2005

Nieuw ROA ((Regionaal Orgaan Amsterdam is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten in de regio Amsterdam) detailhandelsbeleid vastgesteld:

grootschalige detailhandel op beperkt aantal locaties toegestaan, waaronder een deel van Green Park Aalsmeer. Gemeenten in het ROA gebied hebben recentelijk ingestemd met een actualisatie van het detailhandelsbeleid. Het ROA staat de komende jaren op een beperkt aantal locaties grootschalige detailhandel toe. Hierbij geldt een uitzondering voor winkels met food- en dagelijkse artikelen.

De geselecteerde locaties zijn:

Amsterdam (Arena-gebied, Spaklerweg, Schinkel, Keurenplein, Van Slingelandstraat),

Haarlemmermeer (Cruquius),

Aalsmeer (deel bedrijventerrein N201/Green Park Aalsmeer)

Purmerend (Kop van West).

Dit is één van de hoofdpunten uit het regionaal detailhandelsbeleid voor de periode 2006-2010, dat op 13 december door de Regioraad is vastgesteld. Selectieve dynamiek Het uitgangspunt van het nieuwe beleid is ‘selectieve dynamiek’. Dit betekent dat de dynamiek in de detailhandel op een verantwoorde wijze gefaciliteerd wordt en dat de huidige fijnmazige detailhandelsstructuur niet mag worden aangetast.

Nieuwe ontwikkelingen moeten daarom zoveel mogelijk hun plaats krijgen in bestaande centra. Als dat niet kan, dan zijn er perifere locaties beschikbaar voor grootschalige voorzieningen. Voor het overige blijft het beleid redelijk restrictief; dus geen weidewinkels en geen grote perifere factory outlets.

Doel is de bestaande (en nieuwe) winkelgebieden in stedelijke en woongebieden zoveel mogelijk de kans te geven zich verder te ontwikkelen.

Handhaving

De juridische handhaving van het beleid is een belangrijk punt. In door de gemeente Aalsmeer nieuw te formuleren ruimtelijk beleid, bijvoorbeeld de actualisatie van bestemmingsplannen en artikel 19- procedures, moeten het detailhandelsbeleid worden verwerkt.

Ook moet de ROA gemeenten alle voorkomende nieuwe grootschalige detailhandelsontwikkelingen bij het ROA aanmelden. Deze plannen worden onderzocht op verstorende effecten op de bestaande winkelstructuur.

Actualisatie beleid

Het detailhandelsbeleid in de regio Amsterdam was aan actualisatie toe. Sinds de inwerkingtreding van de Nota Ruimte is de verantwoordelijkheid voor het detailhandelsbeleid verschoven van het Rijk naar de regio (ROA). Bij de actualisering van het beleid hebben de ROA gemeenten niet de ogen gesloten voor de ontwikkelingen binnen de detailhandelssector.

De afgelopen maanden heeft het ROA de belanghebbende partijen geconsulteerd over het detailhandelsbeleid. De Regionale Commissie Winkelplanning, waarin direct of indirect alle ROAgemeenten en marktpartijen zijn vertegenwoordigd, heeft zijn positieve advies gegeven.

Het advies van de commissie is opgenomen in het beleidsvoorstel. Ook gemeenten en regio’s buiten het ROA- gebied, zoals Almere en Haarlem is gevraagd om hun opinie en opmerkingen. De effecten van het beleid zullen over twee jaar worden geëvalueerd.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.