Bijgewerkt: 17 april 2021

Niet altijd voldoende informatie over medicijnen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
23-09-2016

Patiënten vinden, dat ze niet altijd voldoende informatie krijgen over de medicijnen die ze krijgen voorgeschreven en waarom daarvoor is gekozen. Ook worden zij van tevoren niet altijd goed ingelicht over mogelijke bijwerkingen. Dit maakt het voor hen lastig om mee te beslissen welke medicijnen zij het beste kunnen gebruiken als daarvoor meerdere mogelijkheden bestaan. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Hiervoor zijn patiënten die veel geneesmiddelen gebruiken geïnterviewd - meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2015)

Patiënten willen verder graag duidelijkheid, of ze hun eigen medicijnen van thuis tijdens een ziekenhuisopname mogen meenemen en gebruiken


Ook blijkt, dat aanpassingen van de medicatie in het ziekenhuis niet altijd snel en goed aan de huisarts worden doorgegeven. Wél zijn patiënten tevreden over de manier, waarop er vanuit openbare apotheken wordt toegezien, of medicijnen met elkaar kunnen worden gecombineerd. Patiënten geven ook aan, dat het voor hen vaak onduidelijk is wie eindverantwoordelijk is voor het totale pakket aan voorgeschreven medicijnen. Als zij de medicijnen door een specialist voorgeschreven krijgen, wordt er vaak niet bij verteld bij wie zij terecht kunnen bij problemen of vragen. Ze gaan daarvoor dan bij voorkeur naar hun huisarts of apotheker.

Een deel van de patiënten die al langer veel medicijnen gebruiken, wil meebeslissen over het medicijngebruik. Een ander deel wil dat juist niet en laat het liever aan de artsen over. Degenen die vanwege hun lange ervaring met de medicijnen willen meebeslissen, geven aan dat zij graag de mogelijkheid zouden hebben om in samenspraak met de arts het medicijngebruik te kunnen aanpassen. Dat betreft bijvoorbeeld de dosering of het moment van inname. Een zogeheten medicatiebeoordeling biedt daarvoor gelegenheid, maar patiënten weten niet altijd, dat deze mogelijkheid bestaat.

Medicijnen meenemen . Patiënten willen verder graag duidelijkheid, of ze hun eigen medicijnen van thuis tijdens een ziekenhuisopname mogen meenemen en gebruiken. Momenteel verschilt per ziekenhuis, en soms zelfs per ziekenhuisafdeling, of dit mag.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.