Bijgewerkt: 16 april 2021

Nicotinehoudende vloeistoffen buiten bereik van kinderen houden

Nieuws -> Gezondheid

Bron: NVWA / RIVM
28-11-2013

Houd navulverpakkingen met nicotinehoudende vloeistof voor elektronische sigaretten (e-sigaretten) uit de buurt van kinderen. Met deze waarschuwing komt Bureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de winkel en via internet zijn ampullen en navulverpakkingen met nicotinehoudende vloeistoffen verkrijgbaar. Kinderen die hiervan een klein slokje nemen, kunnen een acute nicotinevergiftiging oplopen. Nicotine is al in een lage dosis giftig. Daarom pleit BuRO er voor de hoeveelheid nicotine per navulverpakking te beperken, of dat fabrikanten kindveilige verpakkingen maken. Verder adviseert BuRO ouders om de verpakkingen buiten het zicht en bereik van kinderen te bewaren en na gebruik meteen weer op te bergen.

Bij de NVWA en het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) zijn in 2013 6 incidenten met navulverpakkingen met nicotine gemeld. In het buitenland is dit jaar 1 dodelijke vergiftiging van een kind gemeld. Vandaar, dat de NVWA extra aandacht vraagt voor navulverpakkingen.

sigaret Amstelveen
(Bron RIVM - 2013)

Elektronische-sigaretten, of e-sigaretten zijn apparaatjes op batterijen voor het toedienen van nicotine


Ouders wordt geadviseerd direct contact op te nemen met de huisarts, of naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis te gaan als er gezondheidsklachten ontstaan nadat hun kind gedronken heeft van de navulverpakking. Neem het product altijd mee. In hoge dosis zorgt nicotine voor misselijkheid en braken en een brandend gevoel. Andere symptomen zijn: Stuiptrekkingen, buikpijn, diarree, hoofdpijn, zweten, duizeligheid en verwardheid.

Zwangere vrouwen en kinderen

Verder raadt BuRO zwangeren af om de e-sigaret met een nicotine-ampul te gebruiken. Nicotine passeert de placenta en kan schade toebrengen aan het ongeboren kind. Gebruik de e-sigaret met nicotine ook niet in de buurt van kleine kinderen. De uitgeademde lucht kan wel degelijk schadelijke stoffen bevatten.

E-sigaret met smaakjes en nicotine

Volgens BuRO is het niet uit te sluiten, dat het roken van een e-sigaret met nicotine, in combinatie met een lekker smaakje, mensen motiveert over te stappen naar tabaksproducten. Nicotine is immers verslavend. Daarom adviseert BuRO om e-sigaretten met een smaakje niet te verkopen in combinatie met nicotine. Door ook duidelijk aan te geven, dat het om een e-sigaret gaat, met of zonder nicotine, kan de gebruiker een duidelijke keuze maken. Het is namelijk de vraag, of de consument zich binnen het huidige aanbod bewust is van de verschillen.

 Regelgeving

Op dit moment is er geen specifieke regelgeving voor e-sigaretten. Wel is er een herziening op komst van de Europese Tabaksproductenrichtlijn, die ook gaat gelden voor elektronische producten met nicotine. De verwachting is dat de nieuwe richtlijn pas over circa 3 jaar van kracht wordt. E-sigaretten vallen nu onder de algemene wetgeving voor productveiligheid (Warenwet) en op grond daarvan mogen ze geen bijzonder gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

Bureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering (BuRO) is het bureau van de NVWA, dat gevraagd en ongevraagd de ministers van VWS en EZ kennisonderbouwde adviezen geeft over de veiligheid van voedingsmiddelen en consumentenproducten en het welzijn en de gezondheid van dieren.

De analyse over het gebruik van de e-sigaret is opgesteld op verzoek van het ministerie van VWS die de NVWA gevraagd heeft na te gaan in hoeverre er specifieke eisen gesteld zouden moeten worden aan e-sigaretten. De NVWA heeft hiervoor gebruik gemaakt van de wetenschappelijke kennis van het RIVM, NVIC en een eigen screening van de markt. Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA via www.nvwa.nl / of (0900) 03 88.

E-sigaret?

Elektronische-sigaretten, of e-sigaretten zijn apparaatjes op batterijen voor het toedienen van nicotine die zijn ontworpen om op vergelijkbare wijze als traditionele sigaretten te worden gebruikt. Deze producten zijn bedoeld om gebruikers snel van nicotine te voorzien zonder hen bloot te stellen aan de vele schadelijke chemicaliën die zich in traditionele sigaretten bevinden.

Een shisha-pen (ook wel elektronische waterpijp, e-waterpijp, of waterpijp-pen genoemd) is een elektronische verdamper die vergelijkbaar is met een e-sigaret. Dit product is niet te onderscheiden van e-sigaretten, aangezien ze verkrijgbaar zijn met en zonder nicotine en de gebruikswijze vrijwel hetzelfde is.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.