Bijgewerkt: 17 juni 2024

Nederlandse sierteelt steunt KWF Kankerbestrijding

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: FloraHolland
24-03-2011

Sierteelt slaat handen ineen met retail voor sympathieke bloemenactie voor KWF Kankerbestrijding

Aalsmeer- Bloemenveiling FloraHolland en Dutch Flower Group (DFG) hebben het initiatief genomen om dit jaar - naast de bestaande fondsenwerving rondom de Ride for the Roses - een unieke bloemen- en plantenactie richting consumenten te realiseren.

Flora Amstelveen
(Bron FloraHolland - 2011)

De flyer van de plantenactie van FloraHolland


Van maandag 29 augustus 2011 tot de start van de Ride for the Roses (4 september) wordt bij de Nederlandse winkelketens een rozenactie gepresenteerd. Doelstelling van deze unieke Ride for the Roses actie is om in nauwe samenwerking met KWF en de Nederlandse retail een netto opbrengst van tenminste € 100.000,- te realiseren.

Dit bedrag wordt bijeen gebracht door de belangeloze inzet van ketenpartners. De opbrengst van deze actie wordt toegevoegd aan de opbrengst van de Ride for the Roses, waarmee een onderzoeksfonds van KWF Kankerbestrijding gefinancierd wordt. Aan de actie werken verschillende ketenpartijen mee. Zie ook: www.ridefortheroses.nl.

Ride for the Roses

Ride for the Roses is een nationale actie waarbij voor KWF Kankerbestrijding fondsen worden opgehaald middels een fietsevenement. Jaarlijks nemen ruim tienduizend deelnemers deel aan het evenement. Zij zullen in grote aantallen de diverse routes van 30, 55 en 100 km rijden. Dit jaar vindt de Ride plaats met als startplaats Aalsmeer.

De sierteeltsector verrijdt sinds vele jaren een fietstocht om vanuit de sector ook een bijdrage te brengen aan KWF. Met de opbrengst van deze acties wordt een project van KWF Kankerbestrijding geadopteerd (zie ook: www.kwf.nl ).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.