Bijgewerkt: 19 april 2024

Nederlanders vaak in de wolken

Nieuws -> Internet

Bron: CBS
12-07-2016

Een derde van de Nederlanders zei in 2015 wel eens bestanden op te slaan in de cloud. Ons land behoort tot de vijf EU-landen met het hoogste cloudgebruik. Cloud-gebruikers maken zich over het algemeen minder zorgen over internetveiligheid. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Nederland gebruiken relatief veel mensen cloud computing. Dat is een service waarmee bestanden op internet kunnen worden opgeslagen, bijvoorbeeld met programma’s als DropBox, Apple iCloud, GoogleDrive, of Microsoft SkyDrive. In 2015 zei 36 % van de 16- tot 75-jarigen dit wel eens te doen. Gemiddeld in de Europese Unie was dat 25 procent. In Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden wordt de cloud het meest gebruikt, door meer dan 40 procent van de internetgebruikers. In veel landen in Oost- en Zuid-Europa ligt het percentage cloudgebruikers onder de 20.Meer 75-plussers in de cloud. Ouderen (75-plus) zijn het minst actief in de cloud, maar het percentage oudere cloudgebruikers stijgt wel, tot 8 procent in 2015, twee keer zo hoog als het jaar ervoor. Het cloudgebruik is met gemiddeld 45 procent beduidend hoger bij mensen onder de 45 jaar dan bij 45-plussers (23 procent). Mannen en hoogopgeleiden zijn frequentere gebruikers van clouddiensten dan vrouwen en laagopgeleiden.

Mensen die bestanden opslaan in de cloud maken zich minder zorgen over internetveiligheid dan niet-gebruikers. De percentages zijn 38 tegen 53. De cloud wordt vooral gebruikt om foto’s op te slaan en te delen. Dat is wat bijna 9 op de 10 cloudgebruikers doen. Daarnaast plaatsen veel gebruikers tekstbestanden, spreadsheets en presentaties op internet (58 procent).

Cloud computing?

Cloud computing is een soort op internet-gebaseerde computergebruik, die door gedeelde verwerking van middelen gegvens levert aan computers en andere apparaten. Het is een model voor het inschakelen van alomtegenwoordige, on-demand toegang tot een gedeelde pool van configureerbare IT-middelen (bijvoorbeeld netwerken, servers, opslag, toepassingen en diensten).

De oorsprong van de term cloud computing in de informatica kan worden herleid tot 2006, toen Amazon.com introduceerde zijn Elastic Compute Cloud, dat de gebruikers de mogelijkheid gaf om virtuele computers te huren, waarop ze hun eigen computer applicaties konden draaien.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.