Bijgewerkt: 21 februari 2024

Nederlanders kunnen drie keer zo veel doen tegen klimaatverandering

Nieuws -> Milieu

Bron: Milieu Centraal
23-01-2018

Twee jaar geleden werd in Parijs het wereldwijde Klimaatakkoord ondertekend. Als we op deze voet door blijven gaan is over 4 jaar onze aarde al 1,5° C opgewarmd en over 19 jaar 2 graden.

Veruit de belangrijkste doelstelling in Parijs was in 2015 om tot een nieuw klimaatverdrag te komen, dat in 2020 van kracht kan gaan. De VN publiceerde op 5 oktober 2015 een aangepast ontwerp over de doelen van het klimaatverdrag. Deze aanpassingen werden gedaan na kritiek op de vorige ontwerpen, die te lang en omslachtig waren. In het nieuwe ontwerp werd naast de verlaging van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen ook gesproken over een controleproces. Dit controleproces houdt in, dat in de jaren na de klimaattop de nationale overheden hun nationale doelen voor het verlagen van de broeikasgassen iedere vijf jaar moeten communiceren. Verder zouden armere landen financieel ondersteund moeten worden om de doelstellingen te halen. Overheden en de private sector moeten daaraan bijdragen. Nederland draagt aan daar flink aan bij: met onze 10 ton CO2 per persoon zitten we drie keer hoger dan de gemiddelde wereldburger. Milieu Centraal laat zien, waar de grootste Klimaatklappers te maken zijn. Iedereen kan meedoen aan het tegengaan van klimaatverandering.De gemiddelde wereldburger stoot 3,4 ton CO2 uit. Wij Nederlanders zitten met 10 ton CO2 per persoon per jaar dus drie keer zo hoog. Terwijl het makkelijk minder kan; van het kiezen van schoon vervoer tot het aanpassen van je huis. Dat laatste levert ook nog eens extra comfort op en minder energiekosten. Slimme bespaartips in huis toepassen en wat minder vlees eten is goed te doen. Alles draagt bij aan CO2-reductie. Milieu Centraal biedt op klimaatklappers.nl nog veel meer concrete tips en maatregelen om meteen toe te gaan passen.

Energie besparen is ook een kwestie van doen en laten, zonder dat je enorm hoeft te investeren. Bijvoorbeeld door slim te verwarmen, korter te douchen en de was op te hangen. Vaak een kleine moeite om de dingen anders te doen. Opgeteld hebben slimme besparingen groot effect op je energierekening èn je CO2-uitstoot! 'Veel mensen willen duurzamere keuzes maken en bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering, maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Met de 37 Klimaatklappers bieden we iedereen grote en kleine opties om zelf aan de slag te gaan. Veel mensen hebben geen idee dat de impact van een vliegreis enorm groot is en dat je heel veel verschil kan maken door minder dierlijke producten te eten' - aldus Kirsten Palland van Milieu Centraal.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.