Bijgewerkt: 18 juni 2024

Nederland maakt kennis met rijden op waterstof

Nieuws -> Technologie

Bron: Rijksoverheid
10-04-2013

Om Nederland kennis te laten maken met rijden op waterstof, wordt het aantal waterstoftankstations de komende twee jaar uitgebreid. In Rotterdam wordt rond de jaarwisseling een nieuw openbaar waterstoftankstation gerealiseerd, dat geschikt is voor bussen en personenauto’s.

Daarnaast is er een nieuw station in Helmond op de Automotive Campus NL in voorbereiding en zijn er concrete plannen om bestaande waterstoftankstations in Amsterdam en Arnhem op te waarderen en technisch geschikt te maken voor de nieuwste generatie voertuigen. Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) maakt deze activiteiten in het kader van duurzame mobiliteit vandaag bekend tijdens een werkbezoek aan waterstofproducent Air Liquide in Rotterdam.

mansveld Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Wilma Mansveld, (PvdA) staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu


Mansveld: ‘We staan aan de vooravond van de introductie van rijden op waterstof in Nederland. Bij autofabrikanten zoals Hyundai, Toyota, Daimler en Honda zullen de komende tijd  - voor de Nederlandse markt - de eerste auto’s van de band rollen die kunnen rijden op waterstof.

Daarom moeten we ons land klaar stomen voor deze schone en duurzame voertuigen. De overheid en marktpartijen zijn hier samen aan zet: de overheid voor het creëren van begrijpelijke, aantrekkelijke en veilige randvoorwaarden en het bedrijfsleven voor het leveren van duurzame innovatieve concepten en technologieën.’

Marktvoorbereiding

Om de marktintroductie van brandstofcelvoertuigen mogelijk te maken, gaan het Rijk, koplopers uit gas- en auto-industrie en decentrale overheden de komende paar jaar kennis en ervaring opdoen met waterstofprojecten, zoals de aanleg van waterstoftankstations.

Het doel is randvoorwaarden te formuleren op het gebied van veiligheid, vergunningverlening en fiscaliteit en tegelijkertijd de maatschappij kennis te laten maken met het rijden op waterstof. Op dit moment rijden er in Nederland al een paar OV-bussen op waterstof in demonstratieprojecten. Binnenkort worden hier enkele personenauto’s en nieuwe bussen aan toegevoegd.

Nieuwe waterstoftankstations

In Rotterdam zal rond de jaarwisseling een nieuw en openbaar waterstoftankstation worden gebouwd op een strategische locatie langs de A15, zodat er veel gebruik van kan worden gemaakt. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Albrandswaard en het Rotterdams waterstofplatform, dat bestaat uit onder andere de gemeente Rotterdam, het Rotterdam Climate Initiative (RCI) en waterstofproducent Air Liquide.

In Helmond komt op het terrein van Automotive Campus NL, een onderdeel van de Brainport Eindhoven, een nieuw waterstoftankstation. Eind september 2013 wordt er een uitvoering met 350 bar gebouwd geschikt voor bussen en eind van het jaar komt daar een faciliteit van 700 bar voor personenauto’s bij. Het project in Helmond is een initiatief van Waterstofnet: een Vlaams- Zuid-Nederlandse samenwerkingsorganisatie voor de ontwikkeling van waterstof.

Samenwerking nationaal en internationaal

Momenteel wordt de mogelijkheid van een Green Deal met marktpartijen en maatschappelijke organisaties verkend om rijden op waterstof in Nederland gezamenlijk verder vorm te geven. Ook vindt er overleg plaats met regio’s die belangstelling hebben getoond voor waterstoftankinfrastructuur.

In Europees verband werkt Nederland - samen met Denemarken, Zweden, Frankrijk, Engeland en Duitsland - aan een geharmoniseerde uitrol van een Europees netwerk van waterstoftank infrastructuur. Het nieuwe waterstoftankstation in Rotterdam is onderdeel van dit project, dat nauw aansluit bij een recent voorstel van de Europese Commissie voor de aanleg van tankinfrastructuur van alternatieve brandstoffen, waaronder waterstof.

Hyundai ix 35 fuel cell

Duurzame mobiliteit en rijden op waterstof

Rijden op waterstof heeft de potentie van volledig emissievrij verkeer en vervoer zonder CO2-uitstoot, of lokale luchtvervuiling (fijnstof, NOx). Rijden op waterstof is daarom één van de kansrijke sporen richting duurzame mobiliteit, naast elektrische auto’s met een stroomstekker en het gebruik van duurzame biobrandstoffen.

Rijden op waterstof gaat over auto’s met een stille elektromotor, die zijn energie krijgt uit waterstof. De voertuigen hebben een brandstofcel aan boord, die de waterstof omzet in elektriciteit. Men spreekt van een brandstofcel-elektrische auto of FCEV (fuelcell electric vehicle).

De potentie van waterstof voor het verminderen van CO2 emissies is groot, oplopend tot bijna 100 procent als waterstof emissievrij wordt geproduceerd bijvoorbeeld via zonne- of windenergie, duurzame biomassa of biogas. Tijdens het rijden zijn brandstofcel-elektrische voertuigen volledig emissievrij.

Op 1 tank ongeveer 500-600 km rijden

Waterstof wordt in gasvorm onder druk getankt bij een ‘normale’ tankzuil. Voor bussen ligt de standaarddruk rond de 350 bar en voor personenauto’s lijkt de standaard op 700 bar uit te komen. De huidige brandstofcel-elektrische auto's kunnen bij 700 bar op 1 tank ongeveer 500-600 km rijden en deze in ongeveer 3 minuten weer voltanken. Vanaf 2015 zullen naar verwachting enkele duizenden voertuigen op de (wereld)markt komen.

Waterstof, of hydrogen?

Diwaterstof of moleculaire waterstof (H2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element waterstof. Het is bij normale druk en temperatuur een kleurloos, reukloos, smaakloos en uiterst brandbaar gas. Het wordt ook wel waterstofgas genoemd. Wegens zijn uiterst lage dichtheid komt het slechts in zeer lage concentraties (0,5 ppm) in de aardatmosfeer voor.

Een waterstofauto is een auto die niet op fossiele brandstoffen rijdt, zoals benzine of diesel, maar op waterstof (H2). De waterstof kan dienen als brandstof voor een traditionele verbrandingsmotor, of het wordt, bij een brandstofcelauto in een brandstofcel met zuurstof (O2) uit de lucht omgezet in water (H2O). In het laatste geval wordt de auto dus aangedreven door elektromotoren. In beide gevallen is het enige restproduct waterdamp.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.