Bijgewerkt: 4 maart 2024

Nadere studie naar de Amstelveenlijn

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
12-10-2011

Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam en Stadsdeel Zuid en de Colleges van B en W van de gemeenten Amsterdam en Amstelveen hebben besloten, dat een nadere studie moet plaatsvinden naar de ombouw van de lijn in een hoogwaardige railverbinding. De al uitgewerkte metrovariant is nog niet afgevallen, maar wordt door de hoge investeringskosten en beperkte dekkingsmogelijkheden minder aantrekkelijk geacht.

De Stadsregio Amsterdam, de gemeenten Amsterdam en Amstelveen en Stadsdeel Zuid doen sinds 2010 onderzoek naar de toekomst van de Amstelveenlijn. De Projectorganisatie Amstelveenlijn onderzocht verschillende mogelijkheden en zette per variant de voor- en nadelen en kosten op een rij. De rapportage meldt vijf manieren, waarop de Amstelveenlijn van de toekomst eruit kan zien: metro, regiotram, stadstram, sneltram en variant Initiatiefgroep Regiotram 51.

Amstelveenlijn Amstelveen
(Bron Stadsregio Amsterdam - 2011)

De gele lijn is de huidige Amstelveenlijn, de rode is de Noord-Zuidlijn


Na afweging van alle plussen en minnen concludeerden het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam en Stadsdeel Zuid en de Colleges van B en W van de gemeenten Amsterdam en Amstelveen dat:

- een hoogwaardige railverbinding verder moet worden uitgewerkt. Een mogelijkheid voor de beoogde hoge kwaliteit is een combinatie van regiotram en stadstram, die de voordelen van beide systemen zo veel mogelijk samenbrengt.

- een metro tussen Amsterdam Centraal en Amstelveen-Westwijk (ofwel verlenging van de Noord/Zuidlijn vanaf station Amsterdam Zuid) als mogelijkheid in beeld blijft.

De Colleges van B en W van Amsterdam en Amstelveen en de Dagelijkse Besturen van de Stadsregio Amsterdam en Stadsdeel Zuid hebben besloten om de hoogwaardige railverbinding verder uit te werken. Het gaat daarbij om aspecten als ‘lijnvoering’ (hoe gaat de lijn lopen, waar is het begin- en eindpunt, hoeveel haltes komen er, enzovoort), type materieel, bouw- en exploitatiekosten, inpassing in de bestaande omgeving, hinder tijdens de bouw, verbetering van de verkeersveiligheid, samenhang met de Zuidas en gevolgen op station Zuid.

Na deze uitwerking en uitsluitsel over een financiële bijdrage van de rijksoverheid kunnen de bestuurders naar verwachting in 2012 een definitieve keuze maken.

Inloopmomenten

Om omwonenden en geïnteresseerden van informatie over de rapportage en het vervolg te voorzien zullen twee inloopmomenten plaatsvinden. De inloopmomenten vinden plaats op:

24 oktober 2011 van 19-21 uur op Stroombaan 4, Amstelveen

27 oktober 2011 van 14-16 uur op Stroombaan 4, AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.