Bijgewerkt: 27 september 2022

Naast de Heilige Geestkerk komen er 57 nieuwe koopwoningen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-10-2019

Het gemeentelijke monument de Heilige Geestkerk in het Keizer Karelpark krijgt een prominente plek naast nieuwe koopwoningen in het middensegment (± 300.000 euro). De gemeente beschrijft de herontwikkeling van de locatie Haagbeuklaan 1-3 in een ontwerp-startnotitie (pdf 20 pagina’s) die het college van B en W nu vrijgeeft om op te reageren.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2019)

Herbert Raat (VVD) wethouder Monumenten en Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening op 7 oktober 2019 voor de ingang van de Heilige Geestkerk


De kerkelijke gebouwen aan de Haagbeuklaan zijn door het bisdom verkocht aan een ontwikkelaar. Deze ontwikkelaar wilde op de gehele locatie nieuwe woningen bouwen. Het college van B en W stemde daarmee niet in vanwege de monumentale status van de gebouwen en vroeg een bureau onderzoek te doen naar behoud van de kerk en de mogelijkheid er een andere bestemming aan te geven. Uit het onderzoek bleek dat een nieuwe invulling van de monumentale kerk mogelijk is als de pastorie en het bijgebouw plaatsmaken voor nieuwbouwwoningen.

Herbert Raat (VVD) wethouder Monumenten: 'We zijn heel trots op het bereikte resultaat. Behoud van de historische waarde van zowel de kerk als de monumentale klokkentoren voor Amstelveen was ons uitgangspunt.' Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'Door nieuwe koopwoningen in het middensegment toe te voegen, krijgt de wijk een betere mix van woningen. Keizer Karel Park heeft relatief veel sociale huur. De kerk houdt een maatschappelijke bestemming. Meer levendigheid in de wijk vinden wij wenselijk.'De ontwikkelaar maakte op hoofdlijnen een stedenbouwkundig plan voor 57 koopwoningen, waarvan bijna 60% in het middensegment. In de ontwerp-startnotitie toetst de gemeente de haalbaarheid van het plan. Zo kijkt de gemeente bijvoorbeeld naar parkeerdruk, inpasbaarheid in de omgeving en de actuele woningvraag.

Vervolgprocedure. De ontwikkelaar licht zijn plannen toe tijdens een informatieavond die gemeente en ontwikkelaar organiseren op maandag 14 oktober 2019 van 19 tot 20.30 uur in de dagkerk (het bijgebouw). Reageren op de ontwerp-startnotitie kan van 8 oktober tot 29 oktober 2019. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, start de procedure om de formele status van de pastorie en het bijgebouw op te heffen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.