Bijgewerkt: 15 juli 2024

Motie Winkelcentrum Waardhuizen is aangenomen

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
21-04-2023

Deze motie zet bij betrokken partijen druk op de ketel daar zo snel mogelijk aan de slag te gaan om plek te bieden aan een voor de wijk zo belangrijke supermarkt en ook de toegankelijkheid en de omgeving op het gewenste niveau te brengen. Zie verder de door fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen Michel Becker uitgesproken motivatie en motie:

'Actief voor Amstelveen is er trots op dat het ons nu al een aantal keren lukt een onderwerp op de agenda te zetten, waarna andere partijen en of het college dit omarmen en mee naar buiten treden. Dit zien wij als een compliment, dank daarvoor. Voor ons en alle betrokkenen bij de ontwikkeling van Winkelcentrum Waardhuizen is het niet zo belangrijk wié er mee in de media komt, belangrijker is dát het gewenste resultaat er komt.

Foto Amstelveen
(Foto Actief voor Amstelveen - 2023)

In het midden Hubert Maasdijk eigenaar van speelgoedzaak Top!Toys ontvangt van de leden Actief voor Amstelveen raadsleden Gonnie van Rietschoten en Michel Becker een bemoedigend bosje bloemen in Winkelcentrum Waardhuizen

En dat het college op korte termijn met de verhuurder, de firma Netjes Beheer, in gesprek gaat juichen wij toe maar geeft natuurlijk nog geen garantie dat partijen tot elkaar komen. Toen wij, na het aanhoren van omwonende en ondernemers in het winkelcentrum, zelf op gesprek waren bij de firma Netjes, kregen wij een maquette uit 2016 te zien, waarop jawel, een mooie grote supermarkt met daktuin stond ingedeeld met daar omheen plaats voor kleine winkeltjes, groen en parkeerplekken.

Wethouder Elzakalai gaf in zijn toespraak in Waardhuizen aan dat hij de zorgen van allen deelde, maar hij er ook niet zoveel aan kon doen dat de raad in 2016 niet gemotiveerd was om hier, in dit door Netjes Beheer verhuurde winkelcentrum, of omgeving te investeren.

Voordat er weer zo’n patstelling ontstaat, betrokken partijen mogelijk hun verantwoordelijkheid niet nemen en het geplande gesprek te vrijblijvend is, komt Actief voor Amstelveen met de volgende motie; Ontwikkeling Winkelcentrum Waardhuizen. Mede ingediend door BVNL en 50PLUS

Van mening dat; Een wijkcentrum voor sociale cohesie zorgt in de wijk. Een uitsterfbeleid op winkelaanbod voorkomen moet worden als blijkt dat het de leefbaarheid van een wijk aantast. Wijkbewoners, jong en oud, veilig en op redelijke afstand dagelijkse boodschappen moeten kunnen doen in hun wijk

En zal ik het dictum voorlezen; Nu de eigenaar van dit winkelcentrum voornemens is om het winkelcentrum Waardhuizen aan te passen naar de huidige maatstaven deze – waar wenselijk en noodzakelijk – te ondersteunen. Dit op basis van de mogelijkheden in het geldende bestemmingsplan en de Detailhandelsnota 2016-2020. Te onderzoeken op welke wijze en tegen welk budget de fysieke omgeving van het winkelcentrum kan worden aangepast om het winkelcentrum weer een uitnodigende uitstraling te geven. De gemeenteraad daarover een voorstel te doen uiterlijk het 3de kwartaal 2023. En gaat over tot de orde van de dag.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.