Bijgewerkt: 20 juli 2024

Mogelijke uitbreiding van de International School of Amsterdam

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-03-2016

Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken van de gemeente Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad:

Geachte raadsleden,

De metropoolregio Amsterdam (MRA) trekt meer dan ooit internationale bedrijven naar zich toe. De regio heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat, dat zorgt voor veel werkgelegenheid, zeker ook voor Amstelveners. Om dit klimaat te behouden en te versterken loopt de regio tegen een fors knelpunt aan. Internationale scholen in de regio kampen met grote wachtlijsten wat negatieve invloed heeft op de bereidheid van internationale bedrijven om zich hier te willen vestigen. Onder meer tijdens handelsmissies komt dit punt steeds vaker ter sprake. Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor internationale bedrijven en expats om zich in onze regio of in Amstelveen te vestigen.In MRA-verband wordt nagedacht over een structurele oplossing voor regionale wachtlijsten internationaal onderwijs op lange termijn. Op korte termijn is er een mogelijkheid om wachtlijsten terug te dringen door een mogelijke uitbreiding van de International School of Amsterdam (ISA) op de huidige locatie aan de Sportlaan in de Groene Long van Amstelveen. De ISA is onlangs al uitgebreid maar geeft aan opnieuw met capaciteitsdruk te kampen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Vlnr.: Wethouders Herbert Raat (VVD), Maaike Veeningen (D66), Jeroen Brandes (PvdA) en Peter Bot (BBA) tijdens de gemeenteraadsvergadering op 9 maart 2016


Verkennende gesprekken. Op dit moment voeren onder meer Amsterdam, Amstelveen en de MRA gezamenlijk verkennende gesprekken over een mogelijke uitbreiding op de huidige locatie. De gemeente is in gesprek met ISA. Een uitbreiding kan mogelijk van invloed zijn op een aantal van de sportverenigingen in de Groene Long. We hebben afspraken gepland met de betreffende sportverenigingen, om met hen - nadat u bent geïnformeerd - van gedachten te wisselen over de mogelijkheden. Wij willen sportverenigingen, maar ook het Hermann Wesselink College (HWC), dat op deze locatie sportvelden heeft, zorgvuldig en in een vroeg stadium betrekken en/of informeren. Ons uitgangspunt is, dat zowel onderwijs als sport er baat bij moeten hebben.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Impressie van de ongelijkvloerse kruising Sportlaan-Beneluxbaan (Halte Sportlaan)


Onderzoeken. Wij laten momenteel een ruimtelijke analyse maken van dit idee en de randvoorwaarden, kansen en belemmeringen in kaart brengen. Inmiddels is met het oog op het bestemmingsplan Amstelveenlijn onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van uitbreiding op de verkeersafwikkeling op de toekomstige ongelijkvloerse kruising met rotonde op de Sportlaan. Dit verkeersonderzoek geeft geen aanleiding om het proces voor de planvorming voor de Amstelveenlijn aan te passen. Bij uitbreiding van ISA zijn wel andere maatregelen nodig om de verkeerscirculatie te bevorderen voor zowel het terrein voor ISA zelf als in de omgeving. Daar hebben wij oog voor, maar is wat ons betreft pas aan de orde als de plannen meer vorm hebben. Wij streven er naar om zowel een toekomstbestendig internationaal vestigingsklimaat als een gezond sportklimaat te behouden.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris,

mr. A.S. Meijer, Herbert Raat, locoburgemeesterAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.