Bijgewerkt: 27 september 2022

Mogelijke effecten nieuwe taxiverordening in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-07-2013

Herbert Raat, (VVD) Wethouder Handhaving en vergunningen informeert de gemeenteraad van Amstelveen over de aanpak (mogelijke) effecten invoering van de Taxiverordening Amsterdam

Geachte leden van de gemeenteraad,

In Amsterdam is per 1 juni 2013 de Taxiverordening ingevoerd. Bij brief van 21 mei 2013 hebben wij u geïnformeerd over de (mogelijke ongewenste) effecten voor onze gemeente. Wij gaven toen aan op bestuurlijk en ambtelijk niveau met een afvaardiging van de taxichauffeurs uit Amstelveen te spreken en in overleg met hen een aantal afspraken te maken.

Gedurende de maand juni hebben wij de (mogelijke ongewenste) effecten voor Amstelveen gemonitord. In deze periode is een eigen team ingezet om toezicht te houden op mogelijke ongewenste verkeerssituaties. Daarnaast is de politie in kennis gesteld. Met hen is afgesproken bij signalen, of bij oproepen in verband met incidenten aanwezig te zijn.

taxi Amstelveen
(Foto Jean van der Hoeven - 2013)

Wethouder Herbert Raat (r) met taxichauffeurs in gesprek op het Stadsplein van Amstelveen op 6 juli 2013


Zaterdagavond 6 juli heb ik een oriënterend bezoek gebracht aan de taxibranche in Amstelveen en Amsterdam. Met een taxi is op diverse locaties gekeken en gesproken met chauffeurs en vertegenwoordigers van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De (mogelijke ongewenste) effecten op de Amstelveense taximarkt lijken vooralsnog mee te vallen.

Om een volledig beeld te krijgen van de situatie en gelet op het feit, dat de zomervakantie is aangebroken, is afgesproken om de monitorfase uit te breiden tot eind september 2013. De inzet en toezicht van het eigen team en de politie gaat gedurende de verlenging van de monitoring op dezelfde voet verder.

Eind september maak ik opnieuw een nachtelijke rit met een taxi om de situatie op de Amstelveense taximarkt opnieuw ter plaatse te bekijken. Het periodieke contact vanuit de gemeente met de taxichauffeurs zal eveneens worden voorgezet. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

Herbert Raat, Wethouder Handhaving en vergunningenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.