Bijgewerkt: 26 september 2022

Mogelijk zelf woning bouwen in Middenwaard, Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-08-2012

In Middenwaard is plaats voor maximaal 130 woningen. Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen heeft onderzocht, of het mogelijk is om een flexibel woningbouwprogramma te hanteren. Op deze manier krijgen belangstellenden de kans om zelf een kavel te kopen en kunnen ze naar eigen wens een huis laten ontwerpen en bouwen (particulier opdrachtgeverschap). Dit staat in de onlangs vastgestelde ontwikkelvisie.

Middenwaard Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

De dijk in Waardhuizen, de zogenaamde Middenwaard, waar de woningen worden gebouwd


Uit het haalbaarheidsonderzoek naar deze manier van ontwikkelen blijkt dat er een brede belangstelling is voor zelf bouwen. Er is interesse vanuit verschillende leeftijdscategorieën met een variëteit aan woonwensen; van betaalbare eengezinswoningen tot woningen waarin zorg kan worden verleend aan inwonenden.

De vraag naar appartementen is beperkt. Uit het onderzoek is ook gebleken, dat het stadium, waarin de planontwikkeling zich bevindt voor geïnteresseerden te vroeg is om initiatief te nemen. Daarvoor zijn een stedenbouwkundig plan en vastgestelde grondprijzen van belang. De komende tijd werkt de gemeente de ontwikkelvisie dan ook verder uit

Marktomstandigheden

De marktomstandigheden voor woningbouw zijn nog niet verbeterd. De indruk bestaat, dat de markt voor vrije kavels en ruime grondgebonden woningen de beste mogelijkheid biedt voor succesvolle gronduitgifte. Het ligt voor de hand om als eerste te starten met de ontwikkeling van het meest oostelijke deel van Middenwaard (2014).

Wethouder John Levie (BBA) van ruimtelijke ordening:’De afgelopen maanden zijn omwonenden en belangstellenden voor het zelf bouwen betrokken bij de concept Ontwikkelvisie. Op basis van de reacties passen we één onderdeel aan.

Zo zal de bouwhoogte van het meest westelijk gelegen deel maximaal 30 meter bedragen in plaats van 50 meter. Daarnaast nemen we aandachtspunten als veiligheid van fietsers, betere verkeersafwikkeling bij Turfschip/Groenelaan, speelruimte voor kinderen en de aansluiting van de nieuwe wijk op de woningen aan Turfschip mee’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.