Bijgewerkt: 25 juni 2024

Mogelijk jongerenwoningen op terrein Amstelrade

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-03-2008

De eigenaar van Amstelrade verzoekt de gemeente op die plek een ontwikkeling richting 192 jongerenwoningen mogelijk te maken. B en W vinden dit een voorstel dat nadere uitwerking verdient. Het gaat hierbij om de variant waarbij sprake is van 192 jongerenwoningen à 60 m² kleinere en middelgrote kantoren en 678 parkeerplaatsen.


Amstelrade Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De toegangspoort van Amstelrade


Het initiatief verdient na een eerste check (in een zogeheten quick scan) verdere uitwerking en B en W laten dan ook een Nota van Uitgangspunten (NvU) opstellen. De eigenaar heeft een zestal varianten neergelegd bij de gemeente als ontwikkelingsrichting. Hiervan achten B en W de genoemde de best passende. Amstelrade ligt direct naast Uilenstede.

De gemeenteraad heeft op 19 maart 2008 aangegeven de ontwikkeling van Uilenstede richting studentencampus te onderschrijven. Wethouder ruimte, bouwen en wonen, Remco Pols: ‘Woningen voor jongeren in de directe omgeving van Uilenstede lijken dan een welkome aanvulling op het woningaanbod in dit deel van Amstelveen’.

Kleine en middelgrote kantoren passen ook goed bij de geschetste ontwikkeling in de Nota van Uitgangspunten voor Uilenstede, vinden B en W. De achterliggende denkrichting is dat zich hier bijvoorbeeld social science bedrijven kunnen vestigen.

Ook biedt het toevoegen van parkeerplaatsen op deze locatie wellicht mogelijkheden voor de parkeersituatie in Uilenstede en Kronenburg. De op te stellen NvU zal met name aandacht besteden aan de consequenties van het groepsrisico op deze plek.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.