Bijgewerkt: 15 april 2024

Mogelijk 400 vluchtelingen op Kronenburg in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-10-2015

De gemeente Amstelveen is in overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de noodopvang van vluchtelingen in het kantoorpand aan de Laan van Kronenburg 2. Dit pand is per direct beschikbaar en volgens het COA geschikt te maken voor tijdelijke noodopvang van vluchtelingen. De gemeente heeft aan het COA aangegeven dat zij 400 vluchtelingen passend vindt bij de schaal van Amstelveen.

Hoewel op dit moment nog niet bekend is, of en zo ja wanneer het COA daadwerkelijk gebruik zal gaan maken van deze locatie, vindt de gemeente het van belang de omwonenden te informeren en hen de gelegenheid te bieden om eventuele zorgen te uiten. Daarom hebben zij vrijdag een brief ontvangen over de plannen. Tevens zijn zij uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst van de gemeente die plaatsvindt op maandag 12 oktober 2015 vanaf 19.30 uur in het raadhuis.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen


De afgelopen weken is de problematiek rond de opvang van vluchtelingen volop in het nieuws geweest. Er is in het hele land dringend behoefte aan extra noodopvang voor vluchtelingen. Aan alle gemeenten is via diverse kanalen een dringend beroep gedaan om vluchtelingen op te vangen. De gemeente Amstelveen wil, net als vele andere gemeenten, haar verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan de tijdelijke noodopvang van deze vluchtelingen.Burgemeester Mirjam van ’t Veld: “Het gemeentebestuur van Amstelveen voelt zich verantwoordelijk om mensen in nood te helpen en tijdelijke noodopvang te bieden. Mensen die voor oorlogsgeweld huis en haard hebben moeten verlaten, verdienen onze steun. Amstelveen heb ik leren kennen als een gemeente met een groot hart, waar een grote internationale gemeenschap zich thuis en welkom voelt. Laten we dat ook zijn voor deze vluchtelingen.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Wonen en volkshuisvesting


Herbert Raat, (VVD) wethouder Wonen en volkshuisvesting reageert ook: ' Als wethouder Wonen vind ik dat we gelijke monniken gelijke kappen moeten houden in Nederland. Asielzoekers mogen wel in lege kantoren in Kronenburg van de regelgeving, jongeren en studentenhuisvesting niet. Wil je draagvlak houden en krijgen voor asielopvang, dan moeten je woon-initiatieven voor Amstelveners niet worden gedwarsboomd door staatsecretaris Mansveld.' Lees ook: Geluidscontouren Schiphol fnuiken transformatie KronenburgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.