Bijgewerkt: 30 september 2023

Moeizaam lopende verbouwing van woning aan de Kempislaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-12-2013

Herbert Raat, wethouder Handhaving en Vergunningen informeer de leden van de gemeenteraad:

Klachten inzake verbouwing Thomas à Kempislaan 8 in Amstelveen

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

Op 27 november 2013 ontving u, net als ik, een e-mail over de verbouwing aan de Thomas à Kempislaan 8. De e-mail is van de directe buren die aangegeven, dat de verbouwing nu 4 jaar duurt en dat zij daarvan overlast ondervinden. Zij vragen de gemeente om, nu de eigenaar zelf niet meer reageert op hun klachten, actie te ondernemen richting de eigenaar.

Naar aanleiding van deze e-mail ben ik samen met onze mensen gaan kijken. De situatie is ronduit slecht te noemen in ik begrijp volkomen, dat deze situatie voor de buren meer dan vervelend is.


Grotere kaart weergeven De woning aan de Kempislaan in Amstelveen

Historie en huidige stand van zaken

Op 30 september 2009 is een bouwvergunning verleend voor het vergroten van het woonhuis aan de Thomas à Kempislaan 8. Vanaf dat moment is op verschillende momenten toezicht uitgeoefend op de uitvoering van de verleende vergunning. Uit het dossier blijkt, dat de verbouwing een moeizaam proces is. Vanaf medio 2012 reageert de eigenaar niet meer op e-mail en is zijn opgegeven telefoonnummer "afgesloten". Ook is de eigenaar bij controles niet bij de woning aangetroffen. Er is geprobeerd om contact te krijgen.

Ook de politie heeft medio 2013 nog pogingen gedaan om zijn contactgegevens te achterhalen. Dat is toen ook niet gelukt. Inmiddels zijn de contactgegevens van de eigenaar achterhaald. Er is een poging ondernomen om een afspraak te maken om deze zaak te bespreken. Tot een afspraak is het helaas niet gekomen. Naast, dat de verbouwing zo lang duurt is er ook vastgesteld, dat er zonder en in afwijking van de vergunning is gebouwd.

Vervolg acties

Gelet op de inmiddels verstreken tijd sinds de start van de verbouwing en het moeizame contact met de eigenaar starten wij nu een formeel handhavingstraject. Dit betekent, dat eerst een waarschuwing wordt verzonden. Daarna kan indien nodig overgegaan worden tot het voorbereiden en opleggen van bestuurlijke sancties, zoals een last onder dwangsom. In de brief zal ook, voor zover, dat juridisch afdwingbaar is, aangeschreven worden op het verhelpen van de klachten van de buren. Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder Handhaving en VergunningenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.