Bijgewerkt: 17 juni 2024

Moderne en duurzame glastuinbouw inzetten bij Greenport Aalsmeer

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Gemeente Amstelveen
02-06-2015

Het college van B en W van Amstelveen heeft kennis genomen van de Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer tot 2025 en stuurt het door naar de gemeenteraad. De visie geeft gezamenlijke kansen en opgaven aan voor de glastuinbouw in de regio met als doel een goede concurrentiepositie te houden en waar mogelijk te versterken. Amstelveen gebruikt de visie om het ruimtelijk kader van de Noorder Legmeerpolder te kunnen actualiseren op het gebied van woningbouw, glastuinbouw en andere agrarische nevenactiviteiten.

Amstelveen werkt vanuit het samenwerkingsverband Greenport Aalsmeer, het grootste wereldhandels- en kenniscentrum voor de sierteeltsector, actief aan het behouden en versterken van de concurrentiepositie en economische vitaliteit van de sierteeltsector in de regio Aalsmeer, Amstelveen en Haarlemmermeer. Het economisch belang van deze sector is groot, met ruim 50.000 arbeidsplaatsen en een omzet van 3 miljard euro per jaar.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische zaken


Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische zaken: “Voor behoud van een economisch vitale en duurzame sierteelt in de regio is deze visie van groot belang. De visie maakt duidelijk, waar investeringen in het gebied en in duurzaamheid het meest kansrijk zijn. Voor ondernemers is dit belangrijk bij het nemen van beslissingen over investeringen. Zij kunnen daarbij steun op maat krijgen van de betrokken gemeenten.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Peter Bot, wethouder Ruimtelijke Ordening (BBA)


Peter Bot, wethouder Ruimtelijke Ordening (BBA): “Voor de Amstelveense Noorder Legmeerpolder is in 2008 een Planologische Verkenning vastgesteld. Daarin is een ruimtelijk kader geschetst voor woningbouw, duurzame glastuinbouw, de ontwikkeling van een bedrijventerrein en de ecologische hoofdstructuur. Dat willen we nu actualiseren. Daarbij betrekken we ontwikkelingen die niet in het huidige bestemmingsplan passen en houden we belangen van ondernemers en bewoners op ons netvlies. De visie Greenport is één van de uitgangspunten daarbij.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.