Bijgewerkt: 2 december 2021

Minister van der Hoeven bezocht algenbassin op Schiphol

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Group
30-09-2009

Vandaag op woensdag 30 september 2009 bracht de minister van Economische Zaken, mevrouw Maria van der Hoeven op uitnodiging van Jos Nijhuis, president directeur Schiphol Group, en Robert Baard, managing director AquaPhyto, een bezoek aan het micro-wierenbassin (algenbad) op Schiphol.

Het micro-wierenbassin is een van de duurzame innovaties, die dit jaar gestart zijn op Schiphol. Doel van het algenbad is om te testen of glycol en kaliumacetaat in water met behulp van algen milieuvriendelijk en duurzaam kunnen worden afgebroken.

Glycol en kaliumacetaat zijn de-icingsstoffen die op Schiphol worden gebruikt voor het ijsvrij maken van vliegtuigen en bij de sneeuw- en gladheidbestrijding in de winter. Deze middelen zijn welliswaar biologisch afbreekbaar maar onttrekken bij het afbreken zuurstof aan het water. Om zuurstofarme sloten rondom Schiphol te voorkomen vangt Schiphol op dit moment de de-icingsvloeistoffen op in grote bassins. Dit water wordt met tankwagens naar fabrieken in Nederland gebracht waar het wordt verwerkt.Deze clip toont een bovenaanzicht van een hydrodynamisch gebonden toestand van 3 sferische micro-algen (Volvox carteri). De film werd opgenomen door Knut Drescher en Ray Goldstein.

Schiphol en AquaPhyto, een biotechnologische onderneming gespecialiseerd in micro-wieren, onderzoeken met het algenbad of het mogelijk is om het water te zuiveren op het eigen terrein.  Micro-wieren produceren grote hoeveelheden zuurstof waardoor glycol wordt afgebroken, de vrijgekomen kooldioxide wordt door de micro-wieren weer opgenomen. Wat overblijft is gezuiverd zuurstofrijk water en algenbiomassa.

De afgelopen 9 maanden is onderzocht of het opgevangen water met behulp van micro-algen kan worden afgebroken. De eerste praktijkresultaten zijn positief.

Duurzame luchthaven

Schiphol heeft zich ten doel gesteld om in 2012 voor wat betreft haar eigen activiteiten klimaatneutraal te zijn en in 2020 voor minimaal 20% in haar eigen energiebehoefte te voorzien door duurzame energieopwekking. Voor meer informatie over Schiphol en duurzaamheid kijk op http://www.schipholgroup.com/CorporateResponsibility.htm

Algen?

Algen ( ælɡə is Latijn voor "zeewier") zijn een grote en diverse groep van eenvoudige, meestal autotrofe organismen (die CO2 gebruiken als bron van koolstof voor hun cellen), variërend van eencellige tot meercellige vormen.

De grootste en meest complexe vormen worden zeewier genoemd. Ze zijn fotosynthetisch, zoals planten, en "eenvoudig", omdat ze de vele verschillende karakteristieke organen missen, die in landplanten zijn. Om die reden zijn zij momenteel niet beschouwd als planten.

Meststof

De algen worden op vele manieren gebruikt, bijvoorbeeld als meststoffen, bodemverbeteraars en veevoeder. Aquatische en microscopisch soorten worden gekweekt in doorzichtige tanks, of in vijvers en meestal geoogst of gebruikt, om afvalwater in vijvers te behandelen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS