Bijgewerkt: 1 oktober 2022

Minister Cora van Nieuwenhuizen bezocht Amstelveen

Nieuws -> Schiphol

Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb
02-09-2019

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ging op maandag 2 september 2019 in gesprek met bewoners, ondernemers en het college van B en W van Amstelveen over de toekomstplannen voor luchthaven Schiphol. 'Ik ben blij dat de minister heeft kunnen horen wat de hinder van Schiphol voor de bewoners betekent', zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Schiphol. 'We hopen dat zij onze suggesties meeneemt in de nieuwe Luchtvaartnota.'

Burgemeester Tjapko Poppens en wethouders Herbert Raat (Schiphol) en Floor Gordon (D66) Ruimtelijke Ontwikkeling ontvingen de minister in wijkcentrum Villa Randwijck. In een informele setting vertelden bewoners en ondernemers hoe zij het vliegverkeer van Schiphol ervaren en de toekomst van de luchthaven zien.  

De tien aanwezige inwoners en ondernemers waren uitgenodigd vanwege hun verschillende achtergronden, woonsituaties en belangen. In het rondetafelgesprek stelde de minister hen de vraag wat zij zouden doen als ze in haar schoenen stonden. Ze gaf daarbij aan te begrijpen dat het vertrouwen in de besluitvorming rond Schiphol bij de deelnemers niet groot is.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2019)

Minister Cora van Nieuwenhuizen tussen de leden van het College B en W Amstelveen en genodigden in een zaal van Villa Randwijck op 2 september 2019


Groei geen optie. De overkoepelende boodschap van de aanwezigen aan de minister is dat groei van de luchthaven voor Amstelveen geen optie is. Er zijn vooral zorgen over de gezondheid, gevolgd door toenemende geluidsoverlast. Voordat er over groei gesproken kan worden, moet de minister eerst oude afspraken nakomen die de hinder voor de regio beperken. Daarbij vroegen aanwezigen om meer onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid en actuele informatie over baangebruik. De ondernemers benadrukten dat zij de luchthaven belangrijk vinden voor hun bedrijf maar ook overlast ervaren, ook door de bouwbeperkingen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Minister Cora van Nieuwenhuizen beantwoordt de vragen van de Amstelveense journalisten André Gerritsen van Amstelveenz, René de Leeuw van het Amstelveens Nieuwsblad en Johan Bos van Amstelveenblog op 2 september 2019 in wijkcentrum Villa Randwijck


Hinder beperkende maatregelen. 'Met luchthaven Schiphol hebben we afgesproken om samen te werken aan concrete maatregelen die de hinder beperken en de leefomgeving verbeteren. Na het constructieve gesprek met de minister hopen wij ook met haar afspraken te kunnen maken', zegt wethouder Raat. 'Naast korte termijn maatregelen, zoals beperking van de nachtvluchten, minder gebruik van de Buitenveldertbaan, aanscherpen van de vierde baan-regel* en minder overlast door baanonderhoud willen we het gesprek voeren over alternatieven. Denk hierbij aan het verplaatsen van vluchten naar andere luchthavens in Nederland. Daarnaast zien wij een vliegveld in zee als een kansrijke optie voor de toekomst. De minister lijkt net als wij naar werkbare oplossingen te willen zoeken. We hopen dit terug te zien in de nieuwe Luchtvaartnota.'

Tips voor de minister. Volgens de meeste aanwezigen is er geen sprake meer van balans tussen de voor- en nadelen van Schiphol. 'Het draagvlak neemt in rap tempo af', zegt wethouder Floor Gordon. 'Het is belangrijk dat de minister met concrete en creatieve maatregelen komt om de (in de regio) benodigde ruimtelijke ontwikkelingen voor wonen en werken mogelijk te maken en tegelijk de hinder te beperken. De aanwezigen hebben helder aan de minister uitgelegd wat hun zorgen zijn en wat zij als oplossingen zien. We gaan ervan uit dat de minister hiermee aan de slag gaat.' De minister bezoekt meerdere gemeenten die overlast ondervinden van luchthaven Schiphol.

* De vierde baan-regel: In principe worden maximaal drie start- en landingsbanen tegelijk gebruikt op Schiphol. Om pieken te kunnen verwerken mogen gemiddeld per jaar 40 vliegbewegingen per dag op een vierde baan plaatsvinden; het maximum op een dag bedraagt 80 (daar moeten dan dus een aantal dagen met minder dan 40 tegenover staan).Download: Kamerbrief over ontwikkeling Schiphol en hoofdlijnen Luchtvaartnota 2020-2050 (pdf 9 pagina’s) en Position Paper Schiphol Gemeente Amstelveen (pdf 9 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.