Bijgewerkt: 26 september 2022

Minima niet nog actiever benaderen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
08-09-2005

Het college van B en W gaat de minima niet nog actiever benaderen dan het momenteel al doet. Een huisbezoekproject zoals dat in de gemeente Hengelo gebeurt zal dan ook niet worden geïnitieerd.

Het college antwoordt dit op een vraag van de PvdA-fractie. Deze wilde weten of een „pro-actieve aanpak zoals die van de sociale dienst in Hengelo zou kunnen bijdragen aan een verbetering van het bereiken van de minima in Amstelveen."

In het antwoordt sommen B en W de activiteiten op die zijn ontwikkeld om de minima actief te benaderen: een publiciteitscampagne, de informatievoorziening via derden waarin vertrouwelijkheid en vrijblijvendheid worden benadrukt, mensen die behoren tot een bepaalde doelgroep (zoals de WVG) worden rechtstreeks aangeschreven, collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor minima is heringevoerd en de procedure om een beroep te doen op de regeling is vereenvoudigd.

Het college wil eerst de effecten afwachten van deze nieuwe activiteiten. „Voor ouderen vanaf circa 70 jaar geldt een specifieke benadering. De Stichting Welzijn Ouderen wijst in haar contacten met ouderen tijdens huisbezoeken standaard op de mogelijkheden van de minimaregelingen. Het is maar zeer de vraag of het bereik onder minima verder vergroot zou worden met een huisbezoekproject vanuit de gemeente."

Het college acht het „moeilijk haalbaar" alle minima te bezoeken en noemt het „ook tamelijk prematuur" omdat het de effecten wil afwachten.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.