Bijgewerkt: 19 mei 2024

Minima moeten het doen zonder zalmsnip

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
03-02-2005

De minima zullen dit jaar geen zalmsnip (€45,-) uitgekeerd krijgen. Dit stelt de gemeente als reactie op een dergelijk verzoek van de cliëntenraad.

„De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 4 november vorig jaar besloten de zalmsnip met ingang van 1 januari 2005 te laten vervallen," aldus een woordvoerster. ,,De inwerkingtreding van dat besluit is niet afhankelijk gesteld van de inwerkingtreding van de wijziging van de gemeentewet.

De gemeente is dan ook niet gehouden om in het jaar 2005 de zalmsnip alsnog uit te keren."

„Aanvankelijk was in de gemeentewet een verplichting voor de gemeenten opgenomen om het geld dat de gemeente van het rijk ontving door middel van de lokale lastenverlichting uit te keren aan de inwoners. Deze verplichting is met ingang van het jaar 2000 afgeschaft. Vanaf dat moment bevatte de gemeentewet alleen nog bepalingen die een bepaalde wijze van distributie van de zalmsnip mogelijk maakten."

„Dit betekende dat met ingang van 2000 de gemeente zelf kon beslissen op welke wijze zij het van het rijk ontvangen geld besteedde. De gemeente Amstelveen heeft tot en met het jaar 2004 ervoor gekozen het van het rijk ontvangen geld in de vorm van een korting op de aanslag OZB gebruikerbelasting woningen uit te keren."

„Voor Amstelveen is, ondanks de door de VNG te voeren procedure, niet te verwachten dat zij voor 2005 nog geld van het rijk ontvangt voor de zalmsnip. Het gaat de financiële draagkracht van de gemeente te boven om voortzetting van de uitkering van de zalmsnip voor nog een jaar voor eigen rekening te doen.

Voorts is het de gemeente door het rijk niet toegestaan aan inkomenspolitiek te doen. Hierdoor is het niet mogelijk uitkering van de zalmsnip aan specifieke doelgroepen te doen."


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.