Bijgewerkt: 14 april 2024

Minder zoetwatervoorraden op de Aarde

Nieuws -> Technologie

Bron: Wikipedia/SeaWater/Amstelveenweb
04-09-2022

Ontzilting is een proces, waarbij minerale bestanddelen uit zout water worden verwijderd. Meer in het algemeen verwijst ontzilting naar het verwijderen van zouten en mineralen uit een doelstof, zoals bij bodemontzilting, wat een probleem is voor de landbouw.

Zout water (vooral zeewater) wordt ontzilt om water te produceren dat geschikt is voor menselijke consumptie of irrigatie. Het bijproduct van het ontziltingsproces is pekel. Ontzilting wordt op veel zeeschepen en onderzeeërs toegepast. De meeste moderne belangstelling voor ontzilting is gericht op de kosteneffectieve voorziening van zoet water voor menselijk gebruik. Samen met gerecycleerd afvalwater is het een van de weinige regenval-onafhankelijke waterbronnen.

Vanwege het energieverbruik is het ontzilten van zeewater over het algemeen duurder dan zoet water uit oppervlakte- of grondwater, waterrecycling en waterbesparing. Deze alternatieven zijn echter niet altijd beschikbaar en uitputting van de reserves is wereldwijd een kritiek probleem. Ontziltingsprocessen worden meestal aangedreven door ofwel thermische (in het geval van distillatie) of mechanische (bijvoorbeeld in het geval van omgekeerde osmose) energiesoorten.

Er zijn thans ongeveer 21.000 ontziltingsinstallaties in bedrijf over de gehele wereld. De grootste bevinden zich in de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië en Israël. De grootste ontziltingsinstallatie ter wereld staat in Saoedi-Arabië (Ras Al-Khair Power and Desalination Plant) met een capaciteit van 1.401.000 meter³ per dag.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia/James Grellier - 2010)

De El Prat ontziltingsinstallatie, een omgekeerde osmose-installatie voor zeewater nabij Barcelona, Catalonië, Spanje


Ontzilting is momenteel duur in vergelijking met de meeste alternatieve waterbronnen, en slechts een zeer klein deel van het totale menselijke gebruik wordt door ontzilting gedekt. Het is gewoonlijk alleen economisch praktisch voor hooggewaardeerd gebruik (zoals huishoudelijk en industrieel gebruik) in dorre gebieden. Er is echter groei in ontzilting voor agrarisch gebruik, en dichtbevolkte gebieden zoals Singapore of Californië. Het meest uitgebreide gebruik is in de Perzische Golf.

Hoewel opgemerkt wordt dat de kosten dalen, en men over het algemeen positief is over de technologie voor welvarende gebieden in de nabijheid van oceanen, stelt een studie uit 2004: "Ontzilt water kan een oplossing zijn voor sommige regio's met watertekorten, maar niet voor plaatsen die arm zijn, diep in het binnenland van een continent, of op grote hoogte liggen. Helaas vallen sommige van de plaatsen met de grootste waterproblemen daar ook onder.", en, "Men moet het water inderdaad 2000 m omhoog brengen, of over meer dan 1600 km vervoeren om transportkosten te krijgen die gelijk zijn aan de ontziltingskosten.

Het kan dus economischer zijn om zoet water van elders te halen dan om het te ontzilten. Op plaatsen ver van de zee, zoals New Delhi, of op hoge plaatsen, zoals Mexico City, kunnen de transportkosten even hoog zijn als de ontziltingskosten. Ontzilt water is ook duur op plaatsen die zowel enigszins ver van zee als enigszins hoog gelegen zijn, zoals Riyadh en Harare. Op andere plaatsen zijn de transportkosten daarentegen veel lager, zoals in Peking, Bangkok, Zaragoza, Phoenix, en natuurlijk in kuststeden als Tripoli." Na ontzilting in Jubail, Saoedi-Arabië, wordt het water 320 km landinwaarts gepompt naar Riyad. Voor kuststeden wordt ontzilting steeds meer gezien als een concurrerende keuze.

Foto Amstelveen
(Bron SeaWater - 2022)

Een pak half liter SeaWater


Ontzilting is een kunstmatig proces, waarbij zout water (meestal zeewater) wordt omgezet in zoet water. De meest voorkomende ontziltingsprocessen zijn destillatie en omgekeerde osmose. Er zijn verschillende methoden. Elke methode heeft voor- en nadelen, maar ze zijn allemaal nuttig. De methoden kunnen worden onderverdeeld in membraan-gebaseerde (b.v. omgekeerde osmose) en thermische-gebaseerde (b.v. meertraps flash distillatie) methoden.Het traditionele proces van ontzilting is distillatie, d.w.z. het koken en opnieuw condenseren van zeewater om zout en onzuiverheden achter te laten. Momenteel zijn er twee technologieën met meer ontziltingscapaciteit in de wereld, meertraps flashdistillatie en omgekeerde osmose. Niet iedereen is ervan overtuigd dat ontzilting in de nabije toekomst economisch levensvatbaar of ecologisch duurzaam is of zal zijn. Ontzilting biedt een methode om meststoffen te produceren uit zout, dat wordt verwijderd in het ontziltingsproces.

Op 22 augustus 2022 lanceerde het Nederlandse bedrijf SEA Water drinkwater uit zeewater. Het bedrijf doet dat met behulp van een innovatieve techniek aangedreven door zonne-energie. Hiermee is SEA Water het eerste bedrijf ter wereld dat duurzaam gefilterd zeewater beschikbaar maakt voor de consumentenmarkt. Een pak half liter SeaWater kost € 0,89 bij Albert Heijn supermarkt. Lees ook in de Volkskrant: Sinds kort in de supermarkt: pakjes ontzilt Noordzeewater.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.