Bijgewerkt: 17 mei 2021

MindMasters voor veel jongeren het juiste adres

Nieuws -> Gezondheid

Bron: GGD Amsterdam
19-09-2011

Check je balans op Mindmasters.nl en master your mind!

Meer dan 22.000 unieke bezoekers en 2.125 volledig ingevulde zelftesten en persoonlijke adviezen in het eerste jaar. Dit is het resultaat van de MindMasters campagne die in april 2010 gelanceerd werd door de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) van Amsterdam.

Het doel van deze campagne was jongeren op een positieve manier bewust te maken van psychosociale problematiek en hen met behulp van de website www.mindmasters.nl zelf aan hun mentale gezondheid te laten werken.

Van de 2.125 jongeren die de zelftest hebben ingevuld, blijkt 39 procent te maken te hebben met psychosociale problematiek. Gemiddeld is dit onder jongeren 9 procent. De hoge bezoekers aantallen en het hoge percentage jongeren met psychosociale problemen, geeft aan dat via de website de juiste doelgroep bereikt wordt.

Chatten, Facebook en Hyves

Om nog meer jongeren te bereiken, is het direct contact uitgebreid en kan er dagelijks gechat worden met de professionals. Er is ook een Facebook- en Hyvespagina opgericht, zodat jongeren fan, of vriend kunnen worden van de MindMasters en op die manier nog makkelijker informatie kunnen vinden, of een vraag kunnen stellen.

Cijfers

Uit de Amsterdamse jeugdgezondheidsmonitor blijkt, dat bijna negen procent van de jongeren een verhoogde kans heeft op psychosociale problematiek. Dit betekent, dat er in Amsterdam circa 4.000 jongeren in de leeftijd van 14 t/m 18 jaar te maken hebben met psychosociale problemen.

Van de 22.000 unieke bezoekers kwamen er bijna 3.000 uit Amsterdam. De inschatting is, dat jongeren met problemen eerder op zoek gaan naar informatie. De website bereikt dan naar schatting 70% van de jongeren met problemen in Amsterdam.

Dat de website de beoogde jongeren bereikt, wordt ondersteund door het feit dat 39% van de jongeren die de zelftest heeft gedaan, een persoonlijk advies krijgt dat past bij hun eventuele psychosociale problemen. Op basis van het persoonlijke advies ,of gewoon omdat zij een vraag hadden, hebben 150 jongeren gemaild en 60 jongeren gechat met de professionals van de GGZ.

mastermind  Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2011)

Het doel van de campagne MindMasters was, om jongeren op een positieve manier bewust te maken van psychosociale problematiek en om zelf aan hun mentale gezondheid te laten werken


MindMasters.nl

Via e-mail en een chat functie kunnen jongeren die hulp willen, of een vraag hebben, direct contact opnemen met professionals. Daarnaast is er een breed aanbod aan zelftesten gericht op de mentale balans en middelengebruik. De site biedt een uitgebreide kennisbank met handzame en eenduidige informatie en korte video's over het gebruik van middelen (alcohol, hasj & wiet) en psychosociale onderwerpen, zoals angst en depressie. Jongeren kunnen ook direct reageren met vragen of ervaringen met betrekking tot de artikelen die ze op de website lezen.

Door de samenwerking van de verschillende GGZ instellingen van Amsterdam aan deze website, is één centrale plek gecreëerd voor jongeren met laagdrempelige informatie en hulp op het gebied van psychosociale onderwerpen. GGZ Amsterdam bestaat uit verschillende organisaties die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de preventie en behandeling van psychische en psychosociale problematiek.

De instellingen die samenwerken aan MindMasters.nl zijn GGD Amsterdam, Prezens (onderdeel van GGZ inGeest), curatieve geestelijke gezondheidszorgverlener PuntP, en Jellinek en PuntP Preventie, onderdelen van psychische en psychiatrische hulpverlener Arkin.

Achtergrond MindMasters

Onder psychosociale problemen vallen: emotionele problemen, gedragsproblemen, sociale problemen, aandachtsproblemen en middelengebruik. Deze kunnen leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren en zijn vaak een voorbode van stoornissen bij jongvolwassenen.

Onderzoek laat zien, dat slechts veertien procent van de kinderen en jongeren met emotionele problemen en gedragsproblemen in het afgelopen jaar specifiek hiervoor contact heeft gehad met de huisarts. Met de GGZ heeft zestien procent contact gehad. Zeventig procent van de jongeren met problemen komt dus niet in aanraking met gespecialiseerde zorg.

Het is lastig om jongeren te bereiken met gezondheidsadvies, zeker als het gaat om mentale kwesties. Jongeren zijn bang voor stigmatisering ('straks denken ze, dat ik gek ben'), en denken vaak, dat het niet normaal is als ze behoefte hebben aan informatie over psychische problemen. Vandaar dat MindMasters zich laagdrempelig richt op álle jongeren, niet alleen op jongeren met problemen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.