Bijgewerkt: 14 juli 2024

Miljoeneninjectie rioolwaterzuivering

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
01-09-2005

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft 4,5 miljoen euro toegezegd om de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Amstelveen te verbeteren.

De lokale rioolwaterzuiveringsinstallatie verwijdert momenteel nog net genoeg stikstof uit het afvalwater, maar met moeite. Daarnaast zijn er onderdelen waarvan de technische levensduur verstreken is. De aanpassing van de RWZI omvat onder meer diverse ingrepen in het zuiveringsproces, vervanging van pompen en onderdelen van de RWZI en aanpassingen in het bedrijfsgebouw en machinegebouw.

Het gezuiverde water dat de RWZI verlaat moet aan een aantal eisen voldoen, bijvoorbeeld voor de hoeveelheid stikstof en fosfor die nog in dat water mag zitten. De Europese Kaderrichtlijn Water legt onder meer op dat de kwaliteit van het water in sloten, plassen en dergelijke moet verbeteren. Naar verwachting gaat dit ook scherpere eisen stellen voor het gezuiverde afvalwater.

Een installatie die dit mogelijk zal moeten maken zit nog niet in het beschikbare gestelde bedrag verwerkt.De verbetering van de RWZI Amstelveen is onderdeel van een meer omvattend project waarbij AGV/DWR drie rioolwaterzuiveringsinstallaties moderniseert, die hun gezuiverd afvalwater lozen op de Amstel.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.