Bijgewerkt: 19 mei 2024

Milieuzone rond Amsterdam

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amsterdam
09-10-2008

Vandaag, op 9 oktober 2008 hebben minister Cramer van Ruimte en Milieu, wethouder Vos, en voorzitter Sakkers van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, de Amsterdamse milieuzone voor vrachtauto's geopend.

De milieuzone is een van de maatregelen die de gemeente Amsterdam neemt om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Door de milieuzone wordt de uitstoot van schadelijke stoffen door het vrachtverkeer flink verminderd en dat is hard nodig voor de gezondheid van Amsterdammers en om in de stad te bouwen. De milieuzone geldt binnen de Ring A10 uitgezonderd Amsterdam-Noord en enkele bedrijventerreinen.

Wethouder Marijke Vos (Milieu): “Vandaag gaat de Amsterdamse milieuzone voor vrachtauto’s van start die vrijwel de gehele stad beslaat. Dat is hard nodig om de luchtkwaliteit te verbeteren. Amsterdammers krijgen zo schonere lucht. Het bedrijfsleven verdient een groot compliment dat ze samen met ons deze milieuzone mogelijk maken. Voor bewoners die wonen langs de drukke routes in de stad zoals de Jan van Galenstraat, de Rijnstraat, de Wibautstraat en de Tasmanstraat zal dit een hele verbetering betekenen.”

Milieuzone Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Pas op, Milieuzone!


Minister Cramer: “Milieuzones zijn goed voor het milieu en de volksgezondheid. Minder uitstoot van vuile vrachtauto’s leidt tot schonere lucht. Milieuzones helpen ons ook te voldoen aan Europese normen. Dat betekent dat de ruimtelijke ontwikkeling van ons land kan doorgaan. Derde winstpunt is dat vervoerders gestimuleerd worden te investeren in een schoner wagenpark. De invoering van de milieuzone in Amsterdam verloopt tot nu toe goed. Het is belangrijk dat Amsterdam vooraf goed heeft gekeken naar de economische impact en het verwachte milieueffect.”

Ruim 300 verkeersborden bij de afritten en onderdoorgangen van de Ring A10 markeren de milieuzone. Tot 2010 geldt dat vrachtauto’s (zwaarder dan 3.500 kg) minimaal een euro 2 motor met roetfilter moeten hebben om in de milieuzone te mogen rijden. Euro 0 en 1 mogen de zone niet in. Amsterdam sluit hiermee aan op de landelijke richtlijnen. Bepaalde bijzondere voertuigen zoals brandweerwagens, kraanwagens en kermisauto’s mogen de zone wel in, mits ze niet ouder dan dertien jaar zijn. In 2010 worden de toelatingseisen aangescherpt: alleen vrachtauto’s met een Euro 4 en Euro 5 dieselmotor (en Euro 3 met roetfilter, mits niet ouder dan acht jaar) mogen dan de milieuzone in.

Dick van den Broek Humphreij, algemeen directeur EVO: “Het mes snijdt aan twee kanten. De lucht wordt schoner en de economie sterker. Want in ruil voor de investering die ondernemers doen in een schoner wagenpark, komt de gemeente met maatregelen die het bevoorraden van Amsterdam gemakkelijker maken. Samen gaan we de knelpunten in kaart brengen en ervoor zorgen dat deze een voor een worden weggenomen.”

Handhaving

Tot 9 januari 2009 is er sprake van een gewenperiode. In deze periode krijgen eigenaren van vrachtauto’s die niet aan de geldende euronormen voldoen een waarschuwing. De gewenperiode kan bijvoorbeeld worden benut om alsnog een roetfilter aan te schaffen.

Vanaf 9 januari 2009 worden overtreders beboet. Rijdt men na die datum toch met een vervuilde vrachtauto de milieuzone binnen, dan riskeert men een boete van € 150. Dit bedrag is landelijk vastgesteld.

Buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente controleren via het kenteken of de vrachtauto’s in de zone aan de milieueisen voldoen. Medio 2009 start de handhaving met ongeveer zeventig vaste kentekenscanners.

Schoner en slimmer goederenvervoer in Amsterdam

In december 2007 tekende wethouder Vos met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (EVO, TLN en ORAM) een convenant die de basis heeft gelegd voor de milieuzone. Dit is ondersteund door de Kamer van Koophandel en het Milieucentrum Amsterdam. Naast het instellen van de milieuzone voor vrachtverkeer worden ook maatregelen genomen om het vrachtverkeer beter te laten doorstromen. Ook wordt er door middel van straatmanagement voor gezorgd dat in winkelstraten de bevoorrading zo soepel en efficiënt mogelijk verloopt.

Website: Milieuzone AmsterdamAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.