Bijgewerkt: 25 juli 2024

Mevrouw Mirjam van 't Veld is de nieuwe burgemeester van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Wikipedia
21-05-2014

De gemeenteraad van Amstelveen heeft op woensdagmiddag 21 mei 2014 mevrouw drs. M. M. (Mirjam) van ’t Veld (44 jaar, CDA) voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Amstelveen. Mevrouw van ’t Veld is sinds 2008 burgemeester, eerst van de gemeente Maarssen en, na gemeentelijke herindeling van de gemeente Stichtse Vecht.

De vertrouwenscommissie heeft op verschillende aspecten uit de profielschets gelet, onder meer op de betrokkenheid bij Amstelveen en de ambities van kandidaten naar binnen (bestuur en organisatie) en buiten (samenleving) toe. De volgende competenties hebben zwaar meegewogen bij de selectie: verbindend vermogen, netwerkvaardigheid, daadkracht, inlevingsvermogen, communicatieve vaardigheden en onafhankelijkheid.

Foto Amstelveen
(Foto Nico Jacobs - wikiportret.nl - 2013)

Mevrouw Mirjam van 't Veld (CDA)


De commissie heeft ook gelet op de geschiktheid van kandidaten als vicevoorzitter van de Veiligheidsregio. De commissie heeft niet alleen de vraag willen beantwoorden, welke competenties de kandidaten meebrengen, maar een antwoord gezocht op de vraag, waar wij met de gemeente heen willen en welke burgemeester daar het beste bij past.Mevrouw van ‘t Veld past uitstekend bij dat profiel. In haar aanbeveling spreekt de vertrouwenscommissie over mevrouw van ’t Veld als gedreven, koersvast en doortastend. Haar ambitie, uitstraling en zelfvertrouwen passen bij de ambitie van onze gemeente. Zij brengt veel bestuurlijke ervaring en een uitgebreid netwerk mee, die zij kan inzetten zowel als voorzitter van de gemeenteraad, als van het college van B en W.

Mevrouw van ’t Veld wil zichtbaar, aanwezig en aanspreekbaar zijn in Amstelveen, voor burgers, organisaties en bedrijven, alsook daar buiten. Zij is een verbinder en een teamplayer. Zij zal tegelijkertijd ook haar eigen koers met overtuiging uitstippelen. Naast de kwaliteiten die zij al meebrengt, ziet de commissie in haar ook een burgemeester met ontwikkelpotentie.

De voordracht wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is pas definitief, zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is. De gemeenteraad gaat ervan uit, dat mevrouw van ‘t Veld op 3 juli 2014 als nieuwe burgemeester van Amstelveen zal worden geïnstalleerd.

De vertrouwenscommissie bestond uit de volgende leden: voorzitter van de commissie is de heer Noomen (VVD) en vicevoorzitter mevrouw Roos (BBA). De overige leden zijn de dames Koops (ChristenUnie) en Veenboer (PvdA) en de heren Berkhout (D66), Boomgaars (GroenLinks), van Erp (SP), Van Groeningen (CDA) en Spinhoven (Ouderencombinatie Amtelveen). Griffier mevrouw Georgopoulou was secretaris van de commissie en gemeentesecretaris de heer Schurink was adviseur.

Mirjam van ’t Veld

M.M. (Mirjam) van 't Veld (Den Haag, 5 april 1970) is een politicus van het CDA. Van 't Veld werd geboren in Den Haag, maar groeide op in Amersfoort. Vanaf 1988 was ze werkzaam in het ziekenhuis "De Lichtenberg" in Amersfoort, wat ze ook na het behalen van het diploma A-Verpleegkundige in 1992 nog vier jaar bleef doen. Daarnaast studeerde Van 't Veld informatiekunde in de gezondheidszorg aan de Hogeschool van Amsterdam, waar ze in 1993 haar propedeuse haalde en vervolgens studeerde zij naast haar werk algemene letteren aan de Universiteit Utrecht.

Na haar afstuderen in 1996 werkte Van 't Veld bij meerdere organisaties als proces-/projectmanager. Ze was bovendien vanaf 1999 twee jaar gastdocent aan de Utrecht School of Governance van de Universiteit Utrecht. In 2002 werd Van 't Veld gemeenteraadslid in Amersfoort. Een jaar later werd zij in Amersfoort CDA-fractievoorzitter en in januari 2004 wethouder. In september 2008 werd Van 't Veld burgemeester van de gemeente Maarssen. Op 1 januari 2011 ging die gemeente op in de nieuwe gemeente Stichtse Vecht en werd Van 't Veld waarnemend burgemeester. Op 22 december 2011 werd zij burgemeester van Stichtse Vecht en als volgens de plannen gaat mag ze op donderdag 3 juli 2014 de ambtsketen van Amstelveen dragen als de nieuw burgemeester van Amstelveen.

De vrouwen van de redactie van Amstelveenweb.com zijn zeer tevreden over deze keuze van de voordracht, want wat is mooier dan dat er na al die mannen, voor het eerst een vrouw Amstelveen gaat besturen. En… wat ook bijzonder is, dat de buurgemeenten ook allemaal een vrouwelijke burgemeester hebben. Denk aan Aalsmeer - Jobke Vonk - Vedder, Ouder-Amstel - Mieke Blankers - Kasbergen en Uithoorn - Dagmar Oudshoorn. De redactie van Amstelveenweb hoopt, dat de voordracht wordt geaccepteerd en dat er een goede samenwerking zal zijn met mevrouw Van ’t Veld.


Update 20 uur 30:

Mevrouw Van ’t Veld laat als reactie op de voordracht het volgende weten:

“Ik ben blij en vereerd, dat de gemeenteraad van Amstelveen mij unaniem als eerste heeft geplaatst op de voordracht voor benoeming tot burgemeester van Amstelveen: een nieuwe inspirerende uitdaging in mijn bestuurlijke carrière. Ik wacht de definitieve benoeming af.

Dit overigens nadrukkelijk in het besef, dat ik Stichtse Vecht – als gemeente die ik in de afgelopen jaren in mijn hart heb gesloten - achter mij moet laten. De vele ontmoetingen, contacten en bijzondere ervaringen die ik met iedereen heb gehad zullen een warme herinnering blijven.

Op dit moment vervul ik met veel voldoening en plezier mijn functie als burgemeester van Stichtse Vecht. Het spreekt voor zich, dat deze gemeente in de komende periode onverminderd op mijn inzet kan blijven rekenen”.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.