Bijgewerkt: 28 september 2022

Met het gemeentelijk bouwprogramma de crisis te lijf

Nieuws -> Politiek

Bron: Tom Ponjee
17-06-2009

Door de huidige economische crisis staat de begroting van de gemeente Amstelveen zwaar onder druk. Investeringen in schoolgebouwen en sportlocaties gaan mogelijk niet door. De VVD Amstelveen wil dit voorkomen. Om de gemeente in de toekomst financieel gezond te houden moeten we nu goed nadenken over onze gemeentelijke inkomstenbronnen.

Ponjee Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Tom Ponjee raadslid voor de VVD-Amstelveen, lid commissie ruimte, wonen en natuur en A9


De Amstelveense begroting wordt grotendeels gefinancierd uit grondopbrengsten en woningbouwprojecten. Het type woning (groot, klein, hoogbouw, laagbouw) bepaalt daarbij hoe hoog de opbrengst is. Een keuze voor een bepaald woningbouwprogramma bepaalt dus hoe veel geld de gemeente heeft te besteden aan maatschappelijke voorzieningen.

In de voortgangsrapportage van de woonvisie heeft het college al aangetoond dat er kansen liggen op de woningmarkt om de inkomsten van de gemeente te verhogen. Met een relatief kleine aanpassing van het bouwprogramma op de Middenwaard worden al enkele miljoenen verdiend. Volgens de VVD-fractie raakt het college hiermee het topje van de ijsberg. De gemeente kan nog veel meer doen.

Zo kunnen op meerdere locaties in Amstelveen mogelijk kleine aanpassingen worden gedaan in het bouwprogramma. Daarnaast is het wellicht verstandiger om eigen grond nu niet te bebouwen maar straks als de markt weer is aangetrokken tegen de beste prijs te verkopen. Juist in tijden van crisis leer je ten slotte dat je voorzichtig moet omgaan met tafelzilver.

Ook kan de gemeente haar rol als regisseur van de Amstelveense woningmarkt verder optimaliseren. De gemeente moet in gesprek treden met marktpartijen die hun beloofde bouwopgave niet nakomen. Men kan kavels terugkopen en deze over enkele jaren met meer winst ontwikkelen.

Hiermee zorgen wij ervoor dat er voldoende geld beschikbaar blijft voor onze maatschappelijke voorzieningen. Voorgestelde bezuinigingen voor De Wending (0,3 mln), Piet Heinschool (0,5 mln) en de breedtesporthal (0,6 mln) vallen ten slotte in het niets vergeleken met de inkomstenkansen die er liggen op de woningmarkt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.