Bijgewerkt: 23 mei 2024

Met Jacqueline op de heide

Nieuws -> Politiek

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
25-10-2018

Voor de website van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) maakt Frits Suèr de secretaris van de lokale partij een serie interviews met de leden van de bbA fractie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Frits Suèr de secretaris van BBA


In het 6de interview was het de beurt aan de vicevoorzitter van de fractie Jacqueline Solleveld:

Jacqueline Solleveld-Olthof, aan de huiskamertafel, slapend kleinkind Isabella op de arm, denkt na als we in het kader van de serie interviews met de bbA-fractieleden praten over de toekomst van Amstelveen. 'Kijk',-zegt ze na enig nadenken, 'Amstelveen staat voor geweldige uitdagingen, zoals de overkapping van de A9 en de ombouw van de tram- en metrolijn naar de Amstelveenlijn. We voorzien allemaal dat we problemen krijgen met de bereikbaarheid en de veiligheid van onze stad. De stad gaat echt helemaal op de schop. Het zijn problemen die zich lenen voor een gezamenlijke politieke visie en aanpak. Daarnaast hebben we te maken met de luchthaven Schiphol die graag wil groeien. Daarom zou ik willen voorstellen dat we als raad, coalitie en oppositie samen, eens een dag de hei op gaan om met zijn allen te discussiëren over de vraag hoe we de problemen te lijf gaan. Want in dit opzicht willen alle partijen eigenlijk hetzelfde namelijk dat het goed gaat met Amstelveen, haar bewoners en ondernemers.'

Dus zoiets als Henk Heuvingh in ons eerste interview al wilde? 'Ja, want de politieke kleuren tellen bij dit onderwerp veel minder. We kunnen op dit onderwerp dieper door discussiëren en naar de burgers toe met een gezamenlijke oplossing komen. Wat mij betreft mag elke partij er dan toch zijn eigen punt uit halen.' Vervolgens komt ze meteen bij een al eerder geuite vaststelling na zeven maanden als raadslid: 'Er gebeuren in de Amstelveense politiek dingen, waar ik me over verbaas. En daarom zou ik op zo’n hei-discussie ook willen praten over de vraag hoe we met elkaar het politieke spel spelen en dan met elkaar de spelregels daarvoor vaststellen.'

Zeven maanden in de politiek. Hoe vind je het? 'Ik vind het erg leuk en eervol om voor deze functie gekozen te zijn. Wel erg zoekend naar hoe de Raad het beste in positie kan worden gebracht. Soms verbaas ik me erover dat zaken in de media worden gepubliceerd, zonder dat de raadsleden nog een stuk gezien hebben. Ik vind dat niet goed en vraag me af hoe we dat kunnen verbeteren. De actie van de burgemeester, waarin ideeën over een samenvoeging tot één gemeente worden bekend gemaakt, zonder dat we er ook maar een rapport over hebben gezien, vind ik raar. Ik vind het dan ook niet vreemd dat de burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel boos wordt. Ik had verwacht en gehoopt dat er voor dat soort zaken een soort mores is.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Jacqueline Solleveld-Olthof tijdens de gemeenteraadsvergadering in mei 2018


Hoe ervaar je de politieke verhoudingen? 'Als lastig, zeker in het begin. Het was natuurlijk heel apart dat we na acht jaar coalitie ineens in de oppositie terecht kwamen. Het is een groeiproces. In de Raad heerst een politieke harmonie. Discussies zijn soms stevig, maar niet onfatsoenlijk.'

Hoe zie je de rol van bbA tot nu toe? 'Onze rol is groeiend. Toch wel een beetje als de spin in het web. En als team zijn we echt bbA-waardig.'

Waar moest je aan wennen? 'Aan de oppositierol. We zijn bovendien een andere partij geworden dan we voor de verkiezingen waren, toen ik nog burgerlid was.'

Het grote publiek kijkt argwanend naar de politiek. Begrijp je dat? 'Dat snap ik wel. Het komt voor dat beloften of afspraken niet worden nagekomen. Het is iets voor ons als bbA om op in te zoomen.' (We komen dan op een simpel voorbeeld, waarbij verwachtingen niet kunnen worden ingelost. In gesprek met bewoners kwam diverse malen de klacht naar voren, dat voetgangers op de groenstrookpaden door fietsers worden aangereden F.S.) 'Ja dan loop je tegen je grenzen aan. De gemeente wil geen verbods- of verkeersborden. Maar daarvoor zijn alternatieve mogelijkheden. Bijvoorbeeld om dan, zoals een bewoner opperde, in de tegels bij het begin van zo’n pad een tekst aan te brengen, zodat voor iedereen duidelijk is dat dit alleen een wandelpad is. Maar de gemeente werkt niet erg mee. Het gevolg is teleurstelling bij de burger en daarna onverschilligheid in de trant van: de politiek doet toch niets. Dan is het een zaak van goed uitleggen waarom medewerking wel nodig is om te zorgen voor een veilig wandelgebied. We hebben de focus op de inclusieve stad. Daar hoort ook bij dat je op een wandelpad niet van de sokken wordt gereden.'

Hoe ben je in de politiek terechtgekomen? 'Gevraagd door Paul van der Meer (voorzitter bbA, F.S.), die ik kende via het Amstelveenfonds. Ik ben tijdens de Filantropische Studies die ik volgde aan de VU geïnteresseerd geraakt in wat er in de eigen omgeving gebeurt. Ik ging me bezighouden met vragen als: Hoe kunnen we met elkaar onze eigen gemeenschap versterken? En hoe kunnen we het wonen, werken en leefplezier in onze eigen stad een beetje mooier maken voor iedereen? De kracht en dynamiek van het lokale interesseerde me. Dan kom je toch bij Burgerbelangen Amstelveen terecht.'

Uit welke wereld kom je; wat is je achtergrond? 'Ik kom uit een ondernemersfamilie en ben na jaren samengewerkt te hebben in het vastgoedbedrijf van mijn man, mijn eigen bedrijf Belline begonnen. Ik heb veel gewerkt met kunstenaars om mijn ideeën en ontwerpen voor verpakkingen en cadeaus te realiseren. Ik was daarnaast adviseur relatiemarketing en communicatie en werkte voor o.a. architectenbureaus en Schiphol en kwam later terecht in de wereld van de goede doelen en van de gezondheidszorg.

Ik stel vast dat je dus creatief bent, maar heb je daar wat aan in de politiek? 'Ik denk het wel. Creativiteit heeft ook te maken met denken. Die creativiteit neem ik mee in dit werk.' Gezin, twee kleinkinderen, tot voor kort voorzitter van het Amstelveenfonds, werk in de gezondheidszorg en nu vicevoorzitter van de fractie.

Je hebt dan weinig tijd voor hobby’s? 'Niet veel eerlijk gezegd. Ik geniet des te meer van onze kinderen en kleinkinderen, hou van lezen, koken en fietsen en we gaan nog wel eens zeilen; reizen met name naar mijn zoon, schoondochter en kleinzoon die momenteel in Ankara wonen. Vroeger deed ik van alles: volleybal, rolschaatsen, tennis en ik heb ooit een motorrijbewijs gehaald.'

Vóór jou hebben we interviews met zes leden van de fractie gehad. Heb je daarin iets gelezen, waar je op wil reageren? 'De suggestie van Pieter Monkelbaan om een Amstelveens Vondelpark aan te leggen in De Scheg vind ik een leuk idee.'

De toekomst. Wat zie je als de grote uitdagingen voor Amstelveen? 'Voor de komende drie en een half jaar het bewaken van ons mooie groen en het leefbaar houden voor bewoners en ondernemers van Amstelveen. Ik denk dat we alleen met elkaar het hoofd kunnen bieden aan de problemen m.b.t. veiligheid en bereikbaarheid die ons te wachten staan rondom de grote bouwprojecten. Maar ook van de bijdrage die we als gemeente moeten leveren aan het klimaatakkoord en de invoering van de omgevingswet zullen we iets gaan merken als bewoners van onze stad. Voor me zelf beschouw ik ‘prettig ouder worden in Amstelveen’ als een speerpunt. Ik zie dat als een essentieel onderdeel van de inclusieve stad. Dat geld voor zowel wonen als blijven meedoen in de gemeenschap. Als Burgerbelangen Amstelveen hoop ik dat we met dit team nog jaren doorgaan en dat we elkaar scherp houden. Bovendien vind ik dat we als bbA de belangen van het midden- en kleinbedrijf goed in het oog moeten houden, met name wat betreft de zelfstandige winkeliers. We zien ze verdwijnen en dat is niet goed. Een goede balans tussen wonen, winkels, kantoren en bedrijven is een noodzakelijke basis voor een gezonde stad, waar het voor jong en oud goed toeven is.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.