Bijgewerkt: 25 juli 2024

Mensen van 12 jaar of ouder zijn steeds beter in de digitale wereld

Nieuws -> Technologie

Bron: CBS
11-11-2023

De digitale vaardigheden, het bekwaam zijn in internet-, computer- en softwaregebruik, zijn toegenomen onder mensen van 12 jaar of ouder. Bijna 80 % van hen beschikte in 2023 ten minste over digitale basisvaardigheden, tegen 74 % in 2021. Het meest vaardig zijn Nederlanders in online communicatie, het minst in het gebruik van software. Dit blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), een onderzoek dat in alle EU-landen op dezelfde wijze wordt uitgevoerd.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2023)

Meer dan digitale basisvaardigheden van mensen tussen 12-75+ jaar

Deze enquête wordt jaarlijks van april tot en met juli gehouden. Ongeveer 6.000 mensen van 12 jaar of ouder nemen aan het onderzoek deel. Digitale vaardigheden worden vastgesteld aan de hand van het aantal gerapporteerde activiteiten op vijf gebieden: informatie en digitale geletterdheid, online communicatie, computers en online diensten, privacybescherming, en softwaregebruik. Per gebied kunnen mensen zogenoemde digitale basisvaardigheden, of meer dan digitale basisvaardigheden hebben.

Iemand beschikt in totaal over meer dan digitale basisvaardigheden, als deze persoon op alle vijf gebieden (samengestelde score) meer dan digitale basisvaardigheden heeft. In 2023 beschikte 50 % van de Nederlanders over meer dan digitale basisvaardigheden, in 2021 was dat 48 %.

Meeste vaardigheden in online communicatie. Op het gebied van online communicatie (e-mailen, bellen via internet, sociale netwerken gebruiken, en online je mening geven over maatschappelijke of politieke kwesties) beschikte 95 % van de mensen over meer dan alleen basisvaardigheden. In 2021 was dat 89 %. Dit is hoger dan voor de andere gebieden van digitale vaardigheden. Op het gebied van informatie en digitale geletterdheid (zoals online informatie opzoeken, nieuws lezen, nepnieuws herkennen), beschikte 88 % van de 12-plussers over vaardigheden die het basisniveau ontstijgen. Voor het gebruik van computers en online diensten (bijvoorbeeld online winkelen, apps installeren, of een online cursus volgen) was dat 82 %.

Nederlanders minst behendig in softwaregebruik. Op het gebied van privacybescherming beschikte 74 % van de Nederlanders over meer dan basisvaardigheden. Dit is hoger dan in 2021, toen het 67 % was. Op het gebied van softwaregebruik (het gebruik van programma’s voor tekstverwerking en spreadsheets, en het schrijven van computerprogramma’s in een programmeertaal) was dit 62 %, net als in 2021 het laagste van de vijf gebieden van digitale vaardigheden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Een 92-jarige deelneemster van de Computerclub Brentano Klaasje Zevenster in Amstelveen tijdens de computerles in december 2007

Mensen tussen 25 en 45 jaar meest digitaal behendig. Hoe handig mensen zijn met internet en computers verschilt sterk naar leeftijd en onderwijsniveau. Zo is het percentage Nederlanders met meer dan digitale basisvaardigheden (totaalscore) onder 25- tot 45-jarigen ruim twee keer zo hoog als onder 65- tot 75-jarigen, en vier keer zo hoog als onder 75-plussers. Onder 12- tot 25-jarigen, en onder 55- tot 65-jarigen, nam het aandeel met meer dan basisvaardigheden ten opzichte van 2021 toe.

Onderwijsniveau en digitale vaardigheden. Van mensen met een hbo- of universitaire opleiding had 70 % digitale vaardigheden boven het basisniveau. Dit aandeel is ruim twee keer zo groot als onder degenen die ten hoogste een vmbo-diploma hebben (29 %). Het aandeel mannen met meer dan basisvaardigheden bedroeg 53 %, tegen 47 % onder de vrouwen.

Eigen beleving digitale handigheid. Mensen die hoog scoren op de samengestelde score (totaalscore) van digitale vaardigheden, vinden zichzelf desgevraagd ook heel handig in het online opzoeken en regelen van dingen. Dat geldt ook voor mensen die aangeven een probleem met een computerprogramma of app meestal zelf op te lossen: zij zijn digitaal vaardiger dan mensen die bij digitale problemen meestal of altijd iemand om hulp vragen.

Nederlanders samen met Finnen meest digitaal vaardig in 2021. Samen met Finland had Nederland in 2021 het grootste aandeel inwoners van 16 tot 75 jaar met minimaal digitale basisvaardigheden (79 %). In 2023 was dat toegenomen tot 83 %. Hiermee heeft Nederland het Europese doel van ‘digitalisering 2030’ al bereikt: in dat jaar moet 80 % van de EU-bevolking ten minste over digitale basisvaardigheden beschikken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.